Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi ønsker å styrke fastlegeordningen i Sarpsborg kommune med flere fastleger og oppretter derfor flere 0-hjemler i selvstendig næringsdrift. Kommunen har pr. nå 55 hjemler fordelt på 17 private og 2 kommunale fastlegekontor. Vi har flere kontorer som ønsker en ny kollega, samt behov for at flere fastlegekontorer opprettes på sikt. 
Vurderer du å bli fastlege, men vil prøve deg som vikar først, oppfordrer vi deg også til å søke. Flere av våre fastleger har behov for vikar i varierende lengde i løpet av 2023/2024. Vi kan legge til rette for deg som ønsker å være vikar først, før du eventuelt tiltrer i en hjemmel. Er du LIS1-venter med erfaring fra allmennlegetjenesten og ønsker å prøve deg som fastlegevikar, oppfordres du også til å søke. 

Arbeidsoppgaver
 • Privat allmennpraksis i fastlegeordningen.
 • Deltakelse ved veldrevet interkommunal legevakt.
  • Det er lav legevaktsbelastning, men muligheter for ekstravakter etter ønske.
  • Kommunen har fast ansatte nattevaktsleger på legevakten og beredskap på dagtid ivaretas også av kommunalt ansatte leger.
 • Deltidsstilling i offentlig legearbeid kan tilpliktes med inntil 7,5 timer pr. uke.
  • Det er p.t. ingen offentlige oppgaver tilknyttet hjemmelen og kommunen har fast ansatte leger på familiesentre, sykehjem og Helsehus. 
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen.
 • Lege med norsk autorisasjon.
 • Spesialist eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin,  jf. forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, samt godt kjennskap til norsk lovverk.
 • Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper
Ved tilsetning legges det betydelig vekt på personlig egnethet, selvstendighet, samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og faglig dyktighet. Søker må ha gode kommunikasjonsferdigheter og evne til samhandling med andre helseaktører.

Vi tilbyr
 • Systematisk ALIS forløp etter nasjonale retningslinjer som følges opp av teamleder for fastlegeordningen og kommuneoverlege.
 • Sarpsborg kommune er registrert utdanningsvirksomhet for spesialistutdanning i allmennmedisin. Helsehuset i Sarpsborg er godkjent som læringsarena for læringsmålene ALM 055 og 085, og er et alternativ til sykehustjeneste.
 • Proaktiv kommune med fokus på velferdsteknologiske muligheter.
 • Sarpsborg kommune har vedtatt en fastlegestrategi med følgende tiltak:  
  • Rekrutteringstilskudd: 300.000kr ved kjøp av hjemmel/150.000kr ved opprettelse av ny hjemmel.
  • Kommunalt ansatt vikar: Tiltaket innebærer at kommunen ansetter en eller flere leger på fastlønn som kan være vikar for de selvstendig næringsdrivende legene ved behov, dersom de ikke selv får tak i vikar.
  • Kompensasjon til kollegaer ved fraværsdekning utover 8 uker kollegial fraværsdekning.
  • Kommunal sykelønn ved egen eller barns sykdom: Selvstendig næringsdrivende fastleger i kommunen for 60 % praksiskompensasjon etter allmennlegeforeningens takster i inntil 10 dager pr år ved egen sykdom eller sykdom hos barn.
  • Praksiskompensasjon ved kurs: Selvstendig næringsdrivende spesialister får 60 % praksiskompensasjon etter allmennlegeforeningens takster i inntil 10 dager pr år for tellende kurs for å beholde spesialisering.
  • Praksiskonsulent: Det opprettes en 20% stilling som kommunal praksiskonsulent etter modell fra sykehusets praksiskonsulent ordning.
  • Møtekompensasjon: Fastleger som møter i samarbeidsmøter i regi av kommunen som ikke utløser takster, gis samme avlønning som fastlegearbeid i utvalg i Helsefellesskapet.
Kontakt oss gjerne for en uformell prat.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Benedicte Braathe
Tittel: Teamleder fastlegeordningen
Telefon: 482 62 830
E-post: benedicte.braathe@sarpsborg.com
Navn: Jens Espeland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 971 07 134
E-post: jens.espeland@sarpsborg.com
Navn: Terje Dyrli
Tittel: Rådgiver
Telefon: 452 55 019
E-post: terje.dyrli@sarpsborg.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Glengsgata 38
1706 SARPSBORG