Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Barne- og ungdomsklinikken er St Olav hospital sitt «sykehus» for barn og unge. Her er barne- og ungdomsmedisin med alle fagområder, barnekirurgi, barneortopedi og habiliteringstjenesten for barn og unge samlet. I tråd med kravene for tilrettelegging for barn og ungdom på sykehus, ytes spesialisthelsetjenester for barn og unge opp til de er 16- 18 år her. Det er regionens ledende barne- og ungdomsklinikk med en rekke regionale og nasjonale funksjoner.

Det blir ledige overlegestillinger ved barne- og ungdomsklinikken, og ønsker oss nye gode kollegaer. Vi er organisert i avdelinger og team etter subspesialitet, de utlyste stillingene vil være knyttet til sengepost for kreft- og blodsykdommer og sengepost for medisin, infeksjon og nevrologi. Vakttjeneste etter avtale. Vi har to primærvaktsjikt i tilstedevakt, nyfødt bakvakt på huset og generell bakvakt og kardiologivakt som hjemmevakt på natt. Som universitetsklinikk bidrar vi også i undervisning i samarbeid med NTNU. Vi ønsker oss spesialister i barne- og ungdomsmedisin, gjerne med erfaring innenfor de gitte fagområdene. LIS med kort tid igjen til spesialiteten er også velkommen til å søke. Kompetanse/erfaring og personlig egnethet vektlegges.  Ved intern tilsetting kan det bli flere vikariater ledig, også innenfor andre fagområder. Tiltredelse så tidlig som mulig etter 1.1.24. 

Arbeidsoppgaver

Stillingene som blir ledige er:

 • Overlege kreft- og blodsykdommer. 100% fast stilling tilknyttet sengepost for kreft- og blodsykdommer. I tillegg blir det ledig 100% overlegevikariat/fordypningsstilling i barneonkologi for LIS.
 • Overlege barnenevrologi. 100% fast stilling tilknyttet sengepost for medisin, infeksjon og nevrologi. Stillingen kombinerer sengepost, tilsynsfunksjon og poliklinikk med utredning og behandling av barnenevrologiske tilstander og sammensatte funksjonsnedsettelser. Gode samarbeidsevner er nødvendig da det er arbeid i tverrfaglige team, samt samarbeid med andre instanser både innenfor og utenfor sykehuset. 
 • Overlege barnegastroenterologi. 100% fast stilling, tilknyttet sengepost for medisin, infeksjon og nevrologi. Erfaring med gastro/coloskopi er en fordel.
 • Overlege allergologi/lunge/infeksjonsmedisin. 100% vikariat, ett år med mulighet for forlengelse. Stillingen er tilknyttet sengepost for medisin, infeksjon og nevrologi, samt barnemottak og allergologisk poliklinikk.

Skriv i søknaden hvilken, eller hvilke av stillingene du søker på. 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i barnesykdommer
 • Vitenskapelig kompetanse er ønskelig 
 • Den som ansettes må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Norsk autorisasjon

Personlige egenskaper

 • God til å kommunisere med pasienter og medarbeidere
 • Samarbeidsevne på tvers av yrkesgrupper
 • Tilpasningsdyktig, fleksibel og nytenkende
 • God arbeidskapasitet og høy gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Arbeid på en avdeling med ett engasjert og tett tverrfaglig og godt arbeidsmiljø.
 • Lønn i henhold til gjeldene overenskomst.
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA).
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Bendik Lund
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72574059
E-post: bendik.lund@stolav.no
Navn: Kjersti Bæverfjord
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72576567
E-post: kjersti.beverfjord@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gate
7030 Trondheim