Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker.

Ved Ortopedisk avdeling har vi nå 1 ledig stilling for lege i spesialisering (LIS) i ortopedi (2-årsstilling). Stillingen er godkjent for inntil 1, 5 års tellende LIS-tjeneste i spesialiteten ortopedisk kirurgi.

Kirurgisk klinikk behandler henviste pasienter fra hele landet innen planlagt ortopedi, generell kirurgi og øre-nese-hals. Vi disponerer to sengeposter, en dag kirurgisk post, operativ enhet, 12 operasjonsstuer og poliklinikk. Det er i dag ansatt 18 overleger og 2 LIS innen fagområdet ortopedi. Vi har for tiden 3 doktorgradsstipendiater ansatt i avdelingen.

Vi er en elektiv kirurgisk avdeling som har satset spesielt på protesekirurgi i hofte, kne og skulder. Videre har vi satset mye på artroskopisk kne- og skulderkirurgi. Vi har et betydelig fokus på kvalitetssikring og forskning som en integrert del av det kliniske arbeidet. Kirurgene arbeider selvstendig og har liten vaktbelastning. Vi har en hjemmebasert vaktordning, ingen kirurgisk aktivitet i sommerferien og redusert aktivitet i julen og påsken.

Arbeidsmiljøet vårt er stimulerende og utviklende, og er preget av nysgjerrighet og åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.

Søkere må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til avdelingsoverlege Peter Grant, på telefon 960 91 376 eller klinikksjef Arn Meland, på telefon 977 47 576.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Peter Grant
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 960 91 376
Navn: Arn Meland
Tittel: Klinikksjef for Kirurgisk klinikk
Telefon: 977 47 576
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO