Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kan du tenkje deg å bli ein del av vårt team ved kirurgisk avdeling Ålesund?
Vi driv aktivt med forskning, 3 overlegar har doktorgrad. Vi er den største kirurgiske avdleinga i HMR og har mellom anna ansvar for kar- og mamma endokrinkirurgi samt nyrekirurgi for heile fylket. Det utførast colorectalkirurgi med ca 50 operasjonar for cancer recti og ca 120 for ca coli per år.

Innanfor urologi opererer vi dagkirurgi, alle typar transuretral kirurg(TURP,TURB, nyre og ureterstein), nyrecancer.

Vi er på kirurgisk avdeling Ålesund pt 15 overlegar, 11 LIs 2/3 og 14 LIS 1. Vi er 3 urologar, 2 uroterapeutar og har plass til fleire i teamet vårt!

Stillinga er ledig omgående, men startdato kan avtalast.

Ålesund sjukehus ligg omkransa av flott natur, fjord og fjell. Ålesund kan tilby urbant og rikt kulturliv med festivalar og konsertar. Vi har nærleik til ekstreme naturopplevingar både sommar og vinter, som toppturar i Sunnmørsalpane og padling i havgapet. Du kan lese meir om regionen vår på Visit Ålesund og sunnmøte  

Arbeidsoppgåver

 • Vaktarbeid, sengepost, dagkirurgi, poliklinikk, operasjonar
 • Inngå i urologisk bakvakt, pt 3 delt- håper den no vert 4 delt!

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege, legg ved søknadsblankett for legestillingar
 • Spesialist i urologi
 • Erfaring i robotkirurgi er ein fordel
 • God i norsk både munntleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Det å vere personleg egna vil bli vektlagt
 • God samarbeidsevne
 • Strukturert. engasjert.
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Valborg A. Bakke
Tittel: Seksjonsleiar / Kirurgiske legar
Telefon: +47 70 10 56 64
E-post: Valborg.Anita.Bakke@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgiske legar Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF
Åsehaugen 5
6017 Ålesund