Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Medisinsk klinikk søker etter fem vikarer for LIS1 sommeren 2024 og ekstravakter. Sommerengasjementet går over syv uker, fra og med uke 26 til og med uke 32.

Søkere må kunne stille på opplæring i uke 8, 2024. For de som blir ansatt som sommervikarer, vil det være en fordel om man har mulighet til å jobbe ekstra på timebasis våren og ev. høsten 2024.

Tentativ avvikling av intervjuer er 04. og 05.12.23. Alle intervjuer skjer ved fysisk oppmøte.

Arbeidsoppgaver

 • Hoveddelen av arbeidet vil være vaktarbeid i sykehusets akuttmottak. Om sommeren inngår du i et 5-delt vaktsjikt som dekker dagvakter i ukedagene og alle nattevakter gjennom uken utenom lørdager.
 • Det øvrige vaktteamet består på dagtid av flere LIS2/3 samt overlege i akuttmottak mens nettene dekkes av to stk. tilstedeværende LIS2/3, samt overlege i passiv bakvakt. På dagtid vil du også ha tilgang på supervisjon av dedikert overlege i akuttmottak. Dette muliggjør god læring og tett oppfølging.

Kvalifikasjoner

 • Minimumskrav er studentlisens som lege
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Sykehus- og vakterfaring vil være en fordel, men ikke et krav
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Du er engasjert, positiv og en god lagspiller
 • Du har stor arbeidskapasitet og god toleranse for høyt arbeidstempo
 • Du jobber strukturert og effektivt
 • Du tar ansvar og initiativ, samtidig som du har god innsikt i egne begrensninger
 • Du trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Et godt miljø med gode muligheter for læring og opparbeidelse av nyttig erfaring til videre karriere

 

Om søknaden

Søknadsteksten bør være kort og presis. Begynn søknadsteksten med å svare på følgende:
1. Om du søker du på stilling som sommervikar og ekstravakt, eller bare på stilling som ekstravakt
2. Når du planlegger å fullføre studiet (kalendermåned + årstall)

Resten av søknaden bør være velorganisert, poengtert og bør formidle noe om bla. a. motivasjon, kjernekvalifikasjoner og personlige egenskaper. Du bør føre opp minst én referanse. Du må avslutningsvis bekrefte at du kan delta på opplæring i uke 8, samt i hvilken grad du har anledning til å ta på deg ekstravakter vår og ev. høst 2024. Nevn det gjerne spesielt om det er perioder av 2024 hvor studieplan eller andre forhold tilsier at du har særskilt god tid til å påta deg ekstravakter.

Søknadene vurderes fortløpende, lever gjerne søknaden før fristen.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Alf-Olav Haukelid
Tittel: Overlege
E-post: alfv@ihelse.net
Navn: Kjersti Andersen
Tittel: Administrasjonskonsulent
E-post: kjande@ihelse.net
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Ulriksdal 8
5009 Bergen