Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Avdeling for medisinsk genetikk i Klinikk for laboratoriemedisin, Oslo universitetssykehus (OUS), består av Seksjon for klinisk genetikk, Seksjon for arvelig kreft, Seksjon for laboratoriediagnostikk, Seksjon for kvalitet og Seksjon for forskning og utvikling.

Vi søker nå en overlege i Enhet for hjertegenetikk, Seksjon for laboratoriediagnostikk. Arbeidsområdet for Enhet for hjertegenetikk er genteknologisk diagnostikk, genetisk veiledning og forskning. Når det gjelder den diagnostiske virksomheten og den genetiske veiledningen, er hovedfokuset utredning av genetisk disposisjon for hjerte- og karsykdom. Laboratoriet har en de facto landsfunksjon for alle analyser som foretas. Forskningsvirksomheten er omfattende og omhandler primært studier av cellulær lipidmetabolisme. Vi har et trivelig og røykfritt arbeidsmiljø med fleksitidsordning. Det utlyses nå en fast stilling som overlege ved Enhet for hjertegenetikk.
 
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver
 • Den som ansettes, skal delta i alle Enhet for hjertegenetikk sine arbeidsområder som omfatter genteknologisk diagnostikk, genetisk veiledning og forskning i forhold til genetisk betinget hjertesykdom og hjerte-karsykdom. De tre arbeidsområdene er nært integrert.  
 • Når det gjelder genteknologisk diagnostikk, vil arbeidsoppgavene omfatte vurdering av indikasjon for genetisk utredning, planlegge hvilke analyser som skal utføres, supervisere analysearbeidet som utføres av spesialingeniører, foreta variantvurdering og skrive svarrapporter. Man vil ha mye kontakt med rekvirenter og pasienter, og da fortrinnsvis per telefon. 
 • Når det gjelder genetisk veiledning, så utføres dette for tiden som telefon- eller videokonsultasjon. Mye av veiledningsarbeidet utføres av genetiske veiledere og spesialingeniører, men i tillegg til å supervisere denne veiledningen, vil man også selv utføre genetisk veiledning. 
 • Når det gjelder forskningsvirksomheten, er hovedfokuset cellebiologiske studier av cellulær lipidmetabolisme med tanke på skaffe ny kunnskap om hvordan plasmanivået av lipider er regulert. Men også mer klinisk rettet forskning knyttet opp mot enhetens hovedarbeidsområder, blir utført.
Kvalifikasjoner
 • Søkere må ha norsk spesialistgodkjenning i medisinsk genetikk.
 • Man bør ha forskningserfaring, og fortrinnsvis ha en doktorgrad.
 • Søkere må beherske norsk språk, skriftlig og muntlig.
Personlige egenskaper
Hos oss er det viktig at du:
 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Vi søker en pliktoppfyllende, positiv og effektiv medarbeider som har stor gjennomføringskraft og som liker utfordringer i et til tider hektisk arbeidsmiljø.
 • Siden det skjer en rask utvikling innen medisinsk genetikk, stilles det krav til fleksibilitet.
 • Det forventes at man er røykfri i arbeidstiden.
Vi tilbyr
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Fleksibel arbeidstid.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Martin Prøven Bogsrud
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 95948194
Arbeidssted
Klinikk for laboratoriemedisin, Enhet for hjertegenetikk, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image