Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ullensaker kommune har ledig en nyopprettet fastlegehjemmel ved et nytt legesenter i Jessheim sentrum. Senteret er under etablering, og vil i oppstartsfasen ha to legehjemler. Den ledige hjemmelen er en nullhjemmel, og det utbetales et grunntilskudd fra oppstart som tilsvarer en pasientliste på 500 pasienter per lege. Grunntilskudd utbetales frem til pasientlisten passerer 500 pasienter, eller i inntil 2 år. Den andre hjemmelshaveren har en etablert liste på 1500 pasienter. Legesenteret vil være lokalisert i moderne lokaler sentralt i Jessheim, 30 minutter fra Oslo og 8 minutter fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Det kreves ingen betaling for opparbeidet praksis, men ny hjemmelsinnehaver må delta i investeringer i utstyr og inventar ved senteret.  For mer informasjon om legesenteret, kontakt fastlege Ehsan Tutunchian, tlf. 98419175.

Kommunen er registrert som utdanningsvirksomhet i allmennmedisin og det legges til rette for spesialisering med ALIS-avtale.

Arbeidsoppgaver
  • Individuell fastlegeavtale etter fastlegeforskriften med uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
  • Deltagelse i interkommunal legevakt i moderne lokaler på Campus Gardermoen
  • Kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig kan pålegges. Det er for tiden ingen kommunal bistilling knyttet til avtalene

Kvalifikasjoner
  • Medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon som lege
  • Fullført turnus/LIS1
  • Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin
  • Må beherske norsk språk godt, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Det legges vekt på personlig egnethet, gode samarbeidsevner og samtidig evne til selvstendig arbeid.  

Vi tilbyr

ALIS-avtale for lege i spesialisering i allmennmedisin, som blant annet
inkluderer refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II, og praksiskompensasjon for utdanningsaktiviteter
Uselektert kurativ allmennpraksis ved nystartet legesenter. Ny fastlege forutsettes å inngå kollegial samarbeidsavtale med den andre legen ved kontoret. Tiltredelse etter avtale.
I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven § 20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ehsan Tutunchian
Tittel: Fastlege
Telefon: 98419175
E-post: ehsant88@gmail.com
Navn: Einar Kristian Borud
Tittel: Kommuneoverlege 1
Telefon: 48491721
E-post: einar.kristian.borud@ullensaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Furusethgata 12
2050 JESSHEIM