Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 180.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi har to egne avdelinger med fokus på palliasjon. Hospice Sangen er en dagenhet hvor et tverrfaglig team tilbyr hjemmeboende, alvorlig kronisk syke, lindrende behandling, støtte og omsorg. Pasientene har ulike kreftsykdommer, KOLS og hjertelidelser samt nevrologisk sykdommer i palliative fase. Avdelingen tar imot 10-15 pasienter daglig i ukedagene. Enheten er lokalisert på Hamar. 

Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende og er preget av høy serviceinnstilling ovenfor våre pasienter. Teamet i enheten er bredt tverrfaglig sammensatt, hvor åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene er en selvfølge. Vi har individuelt tilpasset
opplæringsprogram for nyansatte.

Er du faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø, ser vi deg gjerne som søker. Du bør være dynamisk, serviceinnstilt og samarbeidsvillig. Egenskaper som gode kommunikasjonsevner og evne til å arbeide i team vektlegges.

Vi søker overlege til en ledig fast stilling i 50 prosent fra 02.01.2024 eller så snart som mulig.
Stillingen er en dagstilling, 40 timer (37,5 + 2,5) per uke, med arbeidstid 08.00 – 16.00, 2 og 3 dager per uke i turnus.

Arbeidsoppgaver:
 • Vurdering av henvisninger til enheten, og pasientens berettigelse til dagbehandling.
 • Polikliniske konsultasjon og ambulante hjemmebesøk
 • Ansvarlig for pasientbehandling gjennom forløpet i samarbeid med resten av det tverrfaglig team
 • Konsultasjoner og forberedende samtaler
 • Oppfølging av pårørende gjennom samtale
 • Samarbeid med fastleger og andre behandlere rundt pasienten

Vi tilbyr:
 • Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
 • Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
 • Lønn etter overenskomst med Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Gode velferdsordninger
Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen vennligst kontakt overlege Eli Anne Torp eller seksjonsleder Bente Sydtangen på telefon 625 42 090.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Eli Anne Torp
Tittel: Overlege
Telefon: 62542090
Navn: Bente Sydtangen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 62542090
Arbeidssted
Hospice Sangen Hamar
Høyensgata 74
2317 HAMAR