Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Drammen kommune er landets 7. største kommune med rundt 100 000 innbyggere og 89 fastlegehjemler fordelt på 24 legesentre. Vi har nå ledig en selvstendig næringsdrevet fastlegehjemmel tilknyttet Svelvikstrømmen helsesenter. Svelvik er omtalt som Norges nordligste Sørlandsby, likevel sentralt på Østlandet. Kun 25 minutter fra Drammen og 55 minutter fra Oslo, hvor en kjører mot køen både til og fra jobb.

Tolegepraksis med beliggenhet i egnete lokaler, med god ventilasjon og kjøling om sommeren. Lokalene oppleves som lyse, moderne og tiltalende. Godt utstyrt praksis, etablert i 1986, men fortløpende modernisert og oppdatert. Gratis parkering/garasjeplass med mulighet for lading. Mulighet for hjemmekontor en dag i uken. Supre og stabile sekretærer i sin beste alder med god lokalkunnskap. Allsidig praksis hvor en kan bruke alle deler av allmennmedisinen. 
 
Legesenteret driftes per i dag som et AS, og benytter Infodoc Plenario journalsystem. Har server i skyløsning og oppdatert hardware - skiftet alle maskiner siste 1-2 årene. Benytter Trinnvis internkontroll og har svært gode NOKLUS resultater. Meget lang kontinuitet i praksisen og godt etablerte driftsrutiner.  

Listetak på 1500 pasienter og det totale pasienttallet ved legesenteret er ca 2250. Faste leieinntekter i tillegg til basistilskudd dekker faste utgifter. Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege, i henhold til ASA 4310 punkt 5.6. Legepraksisen driftes i dag av næringsdrivende hjemmelshaver. Drammen Kommune har direkte avtale med hjemmelshaver om tilrettelegging og økonomisk kompensasjon for en kommunal hjemmel som inngår i hans praksis. Det er mulighet for å inngå tilsvarende avtale mellom ny hjemmelshaver og kommunen.  

Som ALIS i Drammen får du tilbud om ALIS avtale tilpasset dine behov. ALIS får ved oppstart raskt tildelt veileder og får tilbud om tett oppfølging gjennom hele spesialiseringsløpet.
 

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver i uselektert fastlegepraksis
 • Kommunal legevakt, med lite pålagt vaktbelastning. Enkelt å bytte vakter ved behov.
 • Det er per i dag ingen kommunale oppgaver tilknyttet hjemmelen
 • Bidra til drift og utvikling av legekontoret
 
Kvalifikasjoner
 • Legeutdanning med norsk autorisasjon med full refusjonsrett
 • Gjennomført LIS1 eller turnustjeneste etter gammel ordning (eventuelt fritak må kunne dokumenteres og vedlegges søknaden)
 • Spesialist, eventuelt under spesialisering i allmennmedisin
 • Kjennskap til norsk helsevesen
 • Ønskelig med erfaring fra drift av fastlegepraksis
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Det stilles krav om gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) jmf helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 før eventuell tilsetting. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper skriftlig og muntlig på nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon vedlegges søknaden.
 
Personlige egenskaper
 • Engasjement og særlig interesse for allmennmedisin
 • God klinisk vurderingsevne
 • God evne til refleksjon rundt fag og pasientmøter
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne og vilje til samarbeid både internt med kolleger, ansatte og ovenfor andre samarbeidsaktører
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 
Vi tilbyr
 • Oversiktlige forhold med landsbypreg
 • Godt arbeidsmiljø med trivelige kolleger
 • Stort og engasjert legekollegium i Drammen kommune
 • Robust og velfungerende legevakt. 
 • Tilrettelagt spesialiseringsforløp for allmennmedisin
 • Refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II gjennom tilskuddsordningen nasjonal ALIS 
 • Praksiskompensasjon for alle utdanningsaktiviteter gjennom tilskuddsordningen nasjonal ALIS 
 • Nettverkssamlinger for ALIS som venter på plass i veiledningsgrupper
 • Mulighet for å fullføre hele spesialiseringsløpet i allmennmedisin i Drammen kommune, inkludert institusjonstjeneste ved Drammen Helsehus 
 • Det jobbes aktivt med å legge til rette for systematisk kvalitetsarbeid på fastlegenes premisser, blant annet ved at SKIL kvalitetsseminar tilbys regelmessig i regi av kommunen. 
 • Samlokalisert med to tannleger. Har felles spiserom og gode personalfasiliteter
 • Fleksibel oppstart med mulighet for deleliste i overgangsfase hvis ønskelig

Tiltredelse 01.02.2024 eller etter avtale. 

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.

I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
 
 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Helgeland, Bent Erik
Tittel: Fratredende fastlege
Telefon: 995 23 683
Navn: Kristiansen, Merete
Tittel: Rådgiver, Medisinskfaglig virksomhet
Telefon: 934 23 167
Søknad
Søknad merkes: 4721317456
Arbeidssted
Svelvikstrømmen helsesenter
Storgaten 69A
3060 SVELVIK