Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ortopedisk avdeling, Førde sentralsjukehus har ledig 2 x 100% faste stillingar som LIS3. 

Førde sentralsjukehus ligg sentralt til i Førde, Sunnfjord kommune. Ein har gode kommunikasjonsmoglegheiter både til Oslo og Bergen, både med fly og buss. Om du likar shopping, trening på treningsssenter, forskjellige idrettar eller turar i skog og fjell, så er dette fasilitetar du har lett tilgjengeleg like i nærleiken. Les meir om kommunen og kva vi kan tilby deg i regionen vår: Sunnfjord kommune.

Det er god breidde i det ortopediske tilbodet i Helse Førde, med fast tilsette overlegar innan alle fagfelta. Avdelinga har aktivitet ved sjukehusa i Førde, Lærdal og Eid. 
Fast arbeidsstad for LIS3 er Førde sentralsjukehus.

Ved Lærdal sjukehus føregår det i all hovudsak elektiv ortopedi. På Nordfjord sjukehus har vi dagkirurgi og skadepoliklinikk.
Førde sentralsjukehus har tilbod innan følgjande område:

 • Traumatologi
 • Handkirurgi
 • Skulderkirurgi
 • Protesekirurgi – hofte, kne, skulder
 • Fot-/ankelkirurgi
 • Ryggkirurgi

Avdelinga i Førde har sju LIS3 stillingar og seks LIS1 stillingar. Vi har døgnavdeling med 31 senger i Førde og 18 senger i Lærdal. 

Les meir om Helse Førde HF.

Arbeidsoppgåver

 • Sengepostarbeid, poliklinikk og operativ aktivitet
 • Internundervisning, rettleiing av turnuslege i vakt m.m.
 • Rettleiing av, og kommunikasjon med, 1. linjetenesta
 • Rettleiing av turnuslegar
 • Vaktarbeid 7-delt turnus

Kvalifikasjonar

 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad.
 • Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg
 • Må vere ferdig med turnusteneste og ha interesse for fagfeltet
 • Erfaring innan fagfeltet vert vektlagt
 • Erfaring som LIS vert vektlagt
 • Utdanningsretning: Medisin
 • Utdanningnivå: Profesjonsstudium  

Personlege eigenskapar

 • Gode evner til å kommunisere og samarbeide
 • Bidra positivt til eit godt arbeidsmiljø
 • Pasienten i fokus
 • Fagleg engasjert
 • Strukturert i forhold til eigne arbeidsoppgåver

Vi tilbyr

 • Løn etter overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar


Mangfoldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktpersoner
Navn: Kari Anne Indrebø
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: (+47) 918 67 566
Navn: Bernt Johan Marskar
Tittel: Utdanningskoordinerande overlege
Telefon: (+47) 411 08 094
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopedisk avdeling, Helse Førde
Svanehaugvegen 2
6812 Førde