Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Forsterket rehabilitering avdeling Aker er lokalisert på Aker sykehus. Avdelingen driftes av Oslo kommune Helseetaten. Pasienter med nylig oppstått funksjonstap som følge av sykdom eller skad, hvor det ventes betydelig økning i funksjonsnivå, og det er behov for tverrfaglig rehabilitering. Pasientens medisinske sykdom skal være avklart før henvisning. I avdelingen jobber vi tverrfaglig med lege, sykepleie, fysioterapi og ergoterapi. Ved å intensivere treningen er målet å få raskere og bedre resultater.

Avdelingen har 1,3 legeårsverk. Lege er tilstede i avdelingen på dagtid, mandag-fredag.

Vi ønsker nå en lege for ekstravakter som kan hjelpe til ved sykdom, ferieavvikling og når avdelingens faste lege er på kurs.

Arbeidsoppgaver
 • Klinisk pasientrettet arbeid: mottak av pasienter som kommer til avdelingen,
 • og oppfølging av pasientens grunnsykdom under oppholdet. 
 • Deltakelse i tverrfaglige møter, samt inntaksmøter ved avdelingen.
 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gjennomført LIS1 er ønskelig.
 • Erfaring med arbeid innen allmennmedisin, rehabilitering eller geriatri er en fordel. 
 • Gode språkkunnskaper, skriftlig og muntlig, tilsvarende nivå B2 i Norsktesten.

Personlige egenskaper 
 • Initiativrik, selvstendig og punktlig. 
 • Gode evner til relasjonsbygging og samhandling. 
 • Kunne bidra til å beholde og videreutvikle et godt, tverrfaglig arbeidsmiljø. 

Vi tilbyr
 • En spennende arbeidsplass med stor variasjon og bredde
 • En engasjert personalgruppe med høy faglig kompetanse og vilje til videreutvikling som gjenspeiles i gode
 • resultater
 • En meningsfylt og samfunnsnyttig jobb
 • Selvstendige, utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende og hyggelig miljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten
Forsterket Rehabilitering Aker,
Kontaktperson
Navn: Kristin Mæland Mellingen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 47697566
E-post: kristin.mellingen@hel.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Trondheimsveien 235
0586 OSLO