Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Solli DPS ser etter overleger til allmennpoliklinikk og allmenndøgnavdeling
Vi har tre ledige stillinger som overlege i psykiatri: to stillinger i allmennpoliklinikk og én i allmenndøgnavdeling

Solli DPS har to allmennpoliklinikker og to døgnavdelinger, én rehab (psykose) og én allmenn døgn. DPSet
har i dag 9 overlegestillinger og 5 LIS stillinger.

Klinikkene ved Solli DPS har en tverrfaglig og kompetent behandlergruppe. Vi har et sterkt faglig, og
ikke minst sosialt miljø med satsing på fag og fagutvikling. Vi er spesielt
opptatt av reell tverrfaglig tilnærming til behandlingen vi gir, slik at flere
profesjoner ofte er delaktig i behandlingsforløpet. 

Som overlege ved Solli DPS blir du del av et felles fagmiljø der vi har ukentlige legelunsjer og månedlige møter i legeforum og overlegeveiledning. Vårt DPS satser også på vårt sosiale arbeidsmiljø, og har sosiale treff for alle ansatte som lønningstreff, sommerfest, julebord og
bordtennisturnering, i tillegg til kor med egen dirigent. Vi stiller også lag på Bergen City Maraton, og har godt
utstyrt treningsrom som både pasienter og ansatte kan benytte. 

Les mer om oss på solli.no eller på LinkedIn

Legg spesielt merke til vår strategi.

Vi jobber for tiden med en overordnet kompetanseplan og har et særlig fokus på å rekruttere og beholde leger. 

Erfarne LIS 3 oppfordres også til å søke. Vi kan vurdere konstituering.

Arbeidsoppgaver

 • Behandlingsansvar for egne pasienter
 • Delta i vurdering av pasienter som er henvist for behandling 
 • Bidra med medisinskfaglig kompetanse for å styrke et tverrfaglig og helhetlig behandlingstilbud
 • Bistå andre kolleger direkte og indirekte i samarbeid rundt pasienter, veiledning m.m.
 • Bidra til å utvikle og styrke tverrfaglig og helhetlig behandlingstilbud
 • Veiledning og rådgivningsoppgaver, både internt og til samarbeidspartnere
 • Veiledning av LIS
 • Hjemmevakt i bakvaktsordning.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Norsk autorisasjon
 • Interesse og engasjement for pasienter i psykisk helsevern
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Engasjement
 • Gjennomføringsevne
 • Selvstendighet
 • Omsorg

Vi tilbyr

 • Fast ansettelse i 100 % 
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt faglig fellesskap med erfarne og engasjerte medarbeidere
 • Konkurransedyktige betingelser og pensjonsavtale i KLP

Mangfoldserklæring

Solli DPS ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Solli DPS ønsker å legge til rette for en inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Solli DPS
Kontaktperson
Navn: Frédéric André Eftevåg Larsen
Tittel: Direktør
Telefon: 97609835
E-post: frederic.andre.eftevag.larsen@solli.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Osvegen 15
5228 NESTTUN