Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig LIS-stilling innen revmatologi, ett års vikariat 100% stilling

Revmatologi er et spennende fagfelt hvor en møter pasienter i alle aldersgrupper. Som LIS i Revmatologisk avdeling vil du ta del i vårt introduksjonsprogram og LIS-løp. Du vil fra begynnelsen av få opplæring i bruk av ultralyd, og du vil ha et ultralydapparat på kontoret. LIS-løpet hos oss er delt i 5:

1. Introduksjon av de ulike diagnosegruppene og undersøkelsesmetodikk, mens du følger en overlege.
2. Oppstart av egne pasientkonsultasjoner under tett supervisjon av overlege. Man starter med færre konsultasjoner per dag, slik at en har tid til å sette seg inn i problemstillingen.
3. Egne pasientkonsultasjoner og gradvis økende grad av selvstendig arbeid.
4. Arbeid i sengepost, hvor flesteparten er innlagt for kompleks rehabilitering og en mindre gruppe er innlagt for utredning.
5. Poliklinisk arbeid med utvidelse av diagnosegrupper.

Vi har regelmessig undervisning 2-3 ganger i uka slik at læringsmålene blir dekket. I tillegg har vi avtale med Revmatologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus om 15 måneders tjeneste der. Vi deltar i forskningsprosjekter og vi har en overlege som jobber i 50 % postdoc. stilling. Dyktige helsesekretærer, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionom jobber sammen med oss, både i sengepost og i poliklinikken.

Som LIS deltar du i vaktarbeid, hvor du alltid vil kunne rådføre deg med bakvakt. Det er vakt maks hver 9. helg og i underkant av én vakt på ukedager. Tilstedevakt avsluttes kl 18. Hjemmevakt varer til kl 21 på ukedager, med døgnvakt i helger.

Av deg ønsker vi:
• At du er glad i legeyrket og liker å møte pasienter.
• Du er god til å samarbeide med ulike faggrupper.
• Du er positiv og omgjengelig.
• At du behersker norsk muntlig og skriftlig godt.

Vi har god erfaring med å ha allmennleger som har tatt sykehusåret sitt her, og vi ønsker også deg som allmennlege velkommen til å søke.

Søknadsfrist: 30.11.2023 

For mer opplysninger, kontakt avdelingsoverlege Elisabet Esperø, telefon 52805000
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS
Kontaktperson
Navn: Elisabet Esperø
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 52 80 50 00
E-post: elisabet.langseth.espero@hsr.as
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Karmsundgata 134
5528 HAUGESUND
Søk på stillingen