Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Cand.med/medisinstudent

Spesialpsykiatrisk avdeling søker godkjent cand.med/medisinstudenter med lisens som kan bistå våre overleger og LIS-3 med somatisk oppfølging og vurdering av våre pasienter. Fulltid dagstilling som ikke inngår i klinikkens vaktordning. Engasjementet gjelder for inntil 6-8 måneder, og passer for godkjent cand.med/medisinstudent som venter på og ønsker å kvalifisere seg for turnusplass. Hovedsakelig knyttet til en enhet. 

Om Spesialpsykiatrisk avdeling

Spesialpsykiatrisk avdeling (SPA) er med sine 180 årsverk den største avdelingen i Psykisk helse- og rusklinikken, voksenpsykiatri. I Spesialpsykiatrisk avdeling ligger klinikkens tredjelinjetjenester og mest spesialiserte fagområder. Avdelingen inneholder fire regionale tilbud for landsdelen; Regional enhet for psykoser, Psykiatrisk innsatsteam, Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Regional og lokal sikkerhetspsykiatri, samt Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse (KAPH). I tillegg Alderspsykiatrisk enhet som er fylkesdekkende samt Aktivitetsenheten som server hele PHR klinikken.

Om Regional enhet for psykoser
Regional enhet for psykoser (REFP) er en spesialenhet for utredning og behandling av psykoselidelser, spesielt schizofrenispektrumtilstander. Enheten har regional funksjon og tar imot pasienter fra hele landsdelen. Den har 20 sengeplasser fordelt på to behandlingstilbud - og lokalisasjoner som drifter i nært samarbeid med hverandre og har en rekke felles aktiviteter og pasienttilbud.

Om lokal sikkerhetsenhet                                                                                                                                                                                                                                                     Enheten har 15 sengeplasser, er fylkesdekkende og tar imot pasienter med sammensatte utfordringer innen alvorlig psykiske lidelser, rus- og voldsproblematikk. Pr. i dag er de fleste pasientene på dom til TPH. Pasientene befinner seg på ulike behandlings- og rehabiliteringsnivå. De fleste er innlagte i lukket sengepost, mens noen pasienter bor i egnede rehabiliteringsboliger på sykehusområdet før de er klare for overføring til bolig i hjemkommunen. .

Om Alderspsykiatrisk enhet
Alderspsykiatrisk enhet er et fylkesdekkende tilbud til eldre som har behov for utredning eller behandling av psykiske lidelser. Enheten skal dekke over et vidt spekter av problemstillinger for personer over 65 år.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet består av å bistå våre leger med behandling av pasienter som henvises til Spesialpsykiatrisk avdeling. 
 • Bidra til gode og helhetlige pasientforløp

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Medisinstudent med lisens 
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert, fleksibel og har engasjement for fagfeltet.
 • Du har evne til å kommunisere og samarbeide med pasienter i sårbare situasjoner.
 • Du har evne til å kommunisere godt med kolleger og lytte til innspill fra erfarne medarbeidere 
 • Du trives med både teamarbeid og selvstendig arbeid
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Punktlighet, pålitelighet og evne til å arbeide under skiftende forhold er viktig.

Vi tilbyr

 • Et godt fagmiljø.
 • Opplæring og mulighet for å delta på undervisning/veiledning.
 • Lønn etter gjeldende lover og avtaler
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Stillingen har arbeidssted i Bodø, en framtidsrettet by med mange muligheter! Byen har blitt kåret til Norges mest attraktive by i 2016 og Europas kulturhovedstad i 2024. Vi har unik natur med utallige muligheter for turer og fritidsaktiviteter, se https://www.bodo.no/ og  www.visitbodo.no  
 • https://nordlandssykehuset.no/om-oss/jobb-nordlandssykehuset#leve-og-bo-i-bodo

Velkommen til PHR klinikken!

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Krister Krutnes
Tittel: Ass.avdelingleder
Telefon: 91131190
E-post: krister.krutnes@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Psykisk helse- og rusklinikken, Spesialpsykiatrisk avdeling
Kløveråsveien 1
8076 Bodø
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image