Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Arbeidssted:
Østre Toten kommune har spennende fastlegehjemler og vikariater for fastlege. Stillingene er en del av sektor for Helse, Omsorg og Velferd (HOV). Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse. 

Kommunen har ca. 15.000 innbyggere. Legesentrene ligger ca. 2 mil fra Gjøvik som også har nærmeste lokalsykehus. Kommunen har 22 leger, inkludert LIS 1, fordelt på 4 legesentre. Alle legesentrene i kommunen bruker CGM allmenn journalsystem. I Østre toten har vi en stabil flott gjeng med fastleger som trives i jobben sin. Kommunen og legetjenesten er kjent for å ha et godt arbeidsmiljø, godt samarbeid og vi løser utfordringer sammen! Vi har det morsomt på jobb, det er gode økonomiske betingelser og vi vil legge til rette for at nye kollegaer og nettopp deg skal trives og bli hos oss. 

Vi har spennende og trivelige arbeidsdager med et godt driv, og vi legger stor vekt på det sosiale miljøet innad i kollegiet. Alle våre legesentre har faglig dyktig hjelpepersonell. Vi legger til rette for at legene hos oss skal kunne ha et familieliv i i tillegg til jobb, og det er stor grad av fleksibilitet.

Må krav:
 • Lege med norsk autorisasjon og fullført norsk turnustjeneste/godkjente læringsmål LIS1.
 • Søker må enten være spesialist i allmennmedisin eller gå inn i et spesialiseringsforløp som allmennlege (ALIS)
 • Søker må beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig.
 • Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må leveres før oppstart.
 • Gode IKT kunnskaper.
Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Personlige egenskaper:
 • Gode kommunikasjonsevner i møte med pasienter, pårørende, kolleger og øvrige samarbeidspartnere.
 • Gode samarbeidsevner.
 Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:
 • 8.2-avtale der kommunen bl.a. er arbeidsgiver for medarbeiderne, drifter kontorene med strøm, oppvarming og lignende og holder og vedlikeholder data/IKT. Som leie for hus og personell beholder kommunen basistilskuddet for listepasientene. Det gis tilskudd som dekker normalt forbruk av driftsmateriell. Det gis kompensasjon for sykt barn dager inntil 10 dager pr. år i henhold til lokal avtale. Driftsutgiftene for øvrig dekkes av legene i samsvar med lokal avtale. Det forutsettes at nye avtaleinnehavere inngår avtale på like vilkår med kommunens øvrige leger. Denne løsningen er både legene og kommunen veldig godt fornøyd med, og man har derfor lyktes godt med rekruttering i kommunen også i senere tid.
 • Alternativt kan vi tilby kommunal tilsetting med fastlønn og 20% andel av omsetning som alternativ til privat næringsdrift.
 • Hjemlene kan tiltres uten etableringskostnader/goodwill.
 • Legene har kollegial fraværsdekning for hverandre ved kurs, ferier ol.
 • Mål om at alle skal ha det bra på jobb.
Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende reglement, lov- og avtaleverk. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Østre Toten kommune
Kontaktperson
Navn: Ola Snoen Tverå Løvstad
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +47 95339137
Arbeidssted
Rådhusgata 20
2850 LENA