Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Nevrologisk avdeling søker etter leger i spesialisering.

Vi søker deg som er interessert i nevrologi, som engasjerer deg i både arbeid og kollegaer, og som vil være med på å utvikle arbeidsplassen i
tiden som kommer.

I Nevrologisk avdeling, Medisinsk klinikk, har vi 21 senger, hvorav 13 er organisert som egen slagenhet og 8 som generell
nevrologi. Avdelingen har et nyopprettet hjerneovervåkningsrom, samt
tilknytning til nevrofysiologisk lab med EEG og nevrografi, og moderne utstyr
for kontroll av DBS og ultralyd doppler av halskar. Sykehusets akuttsenter er
nytt, med alle moderne fasiliteter.

Nevrologisk avdeling er godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialistutdanningen i nevrologi. Det er tradisjon for at våre LIS får
oppfylt sine læringsmål i nevrokirurgi ved OUS, ellers vil du få oppfylt alle
læringsmålene i spesialiteten ved SiV. LIS deltar i 9-delt tjenesteplan med tilstedevakt og støttes av bakvakt i 11-delt tjenesteplan med delt tilstedetid/hjemmevakt. Fordypningsdager planlegges inn i den enkeltes
arbeidsplan.

Som en del av vår
faglige satsing holder vi for tiden på å utdanne vår egen kliniske
nevrofysiolog, samt at vi har en PhD og flere PhD-kandidater i seksjonen. 


Vikariatenes lengde er 6-12 måneder, med mulighet for forlengelse og fast ansettelse. Oppstart etter avtale.

Vi er stolte av vårt engasjerende fag- og arbeidsmiljø, og vi gleder oss til å høre fra deg!

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid på nevrologisk sengepost, dagenhet og poliklinikk i samarbeid med seksjonens overleger
 • Vaktordning, p.t 9-delt tjenesteplan med tilstedevakt
 • Deltagelse i internundervisning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Det forutsettes gjennomført LIS1 iht. Helsedirektoratets regler
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig for å sikre forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

 • Du er ansvarsbevisst, fleksibel og selvstendig
 • Håndterer varierende arbeidstempo, tidvis høyt
 • Kommuniserer godt med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Samarbeider godt med både egen og andres yrkesgrupper
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Nødvendig opplæring
 • Vi har fokus på god oppfølging og veiledning av LIS
 • Et hyggelig og faglig engasjerende miljø, med et godt samarbeidsklima
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter, både på fjellet og ved sjøen
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Siri Lillegaard
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 959 28 526
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg