Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter engasjert LIS til våre generalistteam.

PRE LIS / LIS uten TURNUS oppfordres til å søke da vikariat kan bli aktuelt .

Vi søker etter en kollega med interesse for barn og unges psykiske helse, og som ønsker/vurderer en spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri. Vi søker deg som har gode kommunikasjonsferdigheter, samarbeidsevner og god arbeidskapasitet og struktur. Vi ønsker oss en kollega med engasjement for forbedringsarbeid og videreutvikling av tilbudet ved BUP Follo. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss, og vi ønsker oss en medarbeider som er med på å bygge og bevare et godt arbeidsmiljø. 

Vi arbeider etter avdelingens grunnverdier: Pasienten i sentrum, rett hjelp til rett tid, sammen med- og sammen om pasienten.
 
Ved BUP Follo har vi seks overlegestillinger og fire LIS 3 stillinger. Vi har en legegruppe med godt fellesskap og lav terskel for å søke råd og veiledning hos hverandre. Vi har fokus på at LIS skal få god opplæring og oppfølging samt føle seg ivaretatt og trygg i sine arbeidsoppgaver. Vi har en stabil overlegegruppe med stort engasjement for utvikling av faget, godt tverrfaglig samarbeid og god utdanning av nye legekollegaer. Alle LIS har ukentlig veiledning med spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Det er felles legemøte annenhver uke der det er fokus på faglig oppdatering og drøfting av faglige spørsmål og utfordringer. Annenhver uke har LIS eget møte. Seksjonen har ukentlig
tverrfaglig internundervisning. I tillegg deltar LIS 3 på obligatorisk regionale undervisningssamlinger tre ganger årlig. Ved ansettelse opprettes det en individuell utdanningsplan. AHUS har egen intern rotasjon som sikrer relevant praksis til spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri for LIS 3. LIS ved BUP Follo deltar i vakt (16 delt) på Ungdomspsykiatrisk klinikk på AHUS. Ved vaktarbeid er bakvakt lett tilgjengelig for drøfting og veiledning. 
 
BUP Follo gir utrednings- og behandlingstilbud til barn/ungdom (0-18 år) med psykiske vansker. Vi er opptatt av å innlemme familien i behandlingen, og vi har mye samarbeid med kommunale tjenester. Vi tilbyr gode gruppetilbud for barn, ungdom og foreldre innen ulike områder, som for eksempel autismespekterforstyrrelser, angsttilstander og relasjonelle vansker. Vi har fordypnings team innen traume/
psykose/personlighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander.

BUP Follo er en poliklinikk i avdeling BUP (ABUP) ved Akershus universitetssykehus. ABUP har til sammen seks poliklinikker samt to seksjoner som tilbyr dag-/døgntilbud.

BUP Follo har lokaler sentralt i Ski sentrum med kort vei til jernbane og en reisetid på 12 minutter med tog inn til Oslo. Vi holder til i nye fine lokaler. BUP Follo har 61 stillinger, og er inndelt i fem generalist team, ett sped- og småbarnsteam og ett kontorfaglig team. BUP Follo dekker kommunene Nordre Follo, Frogn, Nesodden og Ås.
 
Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.
 
Arbeidsoppgaver
 • Pasientansvar for utredning og behandling
 • Oppfølging og ansvar for medikamentell behandling
 • Deltagelse i internt tverrfaglig samarbeid, i samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat
 • Seksjonen tilbyr øyeblikkelig hjelp til kommunene våre i arbeidstiden 08.00-15.30
 • Deltagelse i seksjonens internundervisning og evt. annen undervisning
 • Vaktdeltagelse på ungdomspsykiatrisk klinikk (UK)  
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon/lisens
 • Erfaring fra psykiatri er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse
Personlige egenskaper
 • God evne til samarbeid med andre fagpersoner
 • Engasjement for videreutvikling av tilbudet
 • Fleksibel og med ønske om å sette pasienten i sentrum
 • Strukturert og med evne til prioritering i en hektisk hverdag
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Vi tilbyr et engasjerende og aktivt fagmiljø
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Ingeborg Svartsund Arntsen
Tittel: Enhetsleder/Psykologspesialist
Telefon: 64852050
E-post: Ingeborg.Svartsund.Arntsen@ahus.no
Navn: Håvard Lilledalen Hauge
Tittel: Psykologspesialist
Telefon: 64852050
E-post: Havard.Lilledalen.Hauge@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, BUP Follo
Idrettsveien 20
1400 Ski