Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
For en bedre fastlegehverdag tilbyr Tromsø kommune økt basistilskudd, etableringstilskudd på 300 000 kroner til oppkjøp av etablert fastlegehjemmel og kommunal sykeforsikring.

Allmennlegetjenesten i Tromsø kommune har ansvaret for fastlegeordningen i kommunen. Tromsø har i dag tolv private legekontor og et kommunalt legekontor med til sammen 83 fastleger. Vi har nå ledig en etablert fastlegehjemmel på ett av våre private legekontor, som selvstendig næringsdrivende fastlege.  

Kroken Legekontor er en 5- legers praksis. Legekontoret er organisert som et AS. Kontoret har for tiden fire helsesekretærer. Kontoret har journalsystemet CGM Journal. Den ledige fastlegehjemmelen hadde pr. 01.10.23: 895 pasienter. Hjemmelen er ledig fra 01.05.2024. Oppstart etter avtale.

Kommunen inngår fastlegeavtale med hjemmelsinnehaver. Det kan påregnes kommunal deltidsstilling på inntil 7.5 timer pr. uke. Hjemmelsinnehaver plikter deltakelse i kommunal legevakt. Hjemmelsinnehaver til fastlegehjemmelen gjør avtale med Kroken legekontor i forbindelse med eventuell mulighet for å kjøpe seg inn i legekontorets etablerte kontorfellesskap. 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført turnustjeneste/LIS1.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin forplikter seg til å gjennomføre ALIS-utdanning.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.
Vi ønsker at du har
 • Erfaring fra klinisk allmennmedisin.
 • Erfaring fra privat praksis. 

Personlige egenskaper
 • Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet for privat allmennpraksis. 

Vi tilbyr
 • Etableringstilskudd på 300 000 kroner til oppkjøp av etablert fastlegehjemmel.
 • Tilbud om forskudd på basistilskudd.
 • Kommunalt forsterket basistilskudd pr. pasient opptil 1000 pasienter, gjeldende t.o.m. 30.06.2025. 
 • Kommunal sykeforsikring i form av 60% praksiskompensasjon for barns/-eget sykefravær inntil 10 dager pr. år gjeldende til 30.06.2025.
 • Utviklende arbeidsoppgaver i et etablert fastlegefellesskap.
 • Inngåelse av avtale som fastlege i tråd med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
 • ALIS avtale med utdanningstilskudd- inntil 300 000,- pr. år i spesialiseringsforløpet, 8 % veiledning og individuell utdanningsplan. 
Annet
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.
 • Søker bes oppgi minimum to referanser.  
 • Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter. 
 • Ta gjerne kontakt med oppførte kontaktpersoner for flere opplysninger.         
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ann-Trude Notø
Tittel: Fastlege, Kroken legekontor
Telefon: 97537465
E-post: anntrudenoto@yahoo.no
Navn: Jeanett Sivertsen
Tittel: Enhetsleder Allmennlegetjenesten
Telefon: 95117421
E-post: jeanett.sivertsen@tromso.kommune.no
Navn: Hege Jorunn Johannessen
Tittel: Saksbehandler - Allmennlegetjenesten
Telefon: 90630720
E-post: Hege.Jorunn.Johannessen@tromso.kommune.no
Arbeidssted
B A Løvolds veg 12
9022 KROKELVDALEN
Søk på stillingen