Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Klinikk for psykisk helsevern, Avdeling for DPS Sunnmøre, har 3 ledige stillingar, 1 fast stilling for lege i  spesialisering (LIS) og 2 vikariat, med oppstart 1. mars eller etter avtale.
Stillingane er ein del av klinikkens LIS-stillingar som går i utdanningsrotasjon med tanke på utdanning til overlege/psykiater. LIS-stillingane er også ein del av forvakt-systemet i avdeling for sjukehuspsykiatri.

Attestert tenestebevis frå tidlegare arbeidsgjevar, og ev. anna relevant dokumentasjon, må leggast ved søknad på stilling som lege i spesialisering.

Ålesund er kåra til den vakraste byen i Norge. Ålesund sin vakreJugendstilarkitektur er viden kjent. Eit mangfald av tårn, spir og vakre utsmykkingar er som teken ut av eit eventyr. Byen og omlandet har eit særs rikt kultur- og konsertliv med nasjonale og internasjonale artistar. Du kan og oppleve eit mangfold av fjordar, øyar og fjell som ventar på å få begeistre deg. 

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostisering og behandling av menneske med psykiske lidingar
 • Vaktarbeid
 • Samarbeid med andre faggrupper om pasientbehandling

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent del 1 av spesialistutdanninga eller turnusteneste etter gammal ordning
 • Meistre norsk godt både skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevne og interesse for tverrfagleg samarbeid
 • Evne til å sette pasienten sitt behov i fokus
 • Interesse for psykiatri og psykiske lidingar
 • Du har lyst til å bidra til å vidareutvikle psykisk helsevern på Sunnmøre

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Eirik Molvær
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 70 16 73 00
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for distriktspsykiatriske senter DPS Sunnmøre, Helse Møre og Romsdal HF
Åsehaugen 5
6017 Ålesund