Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Nyopprettet fastlegehjemmel, nulliste i Kongsberg, Møllebakken legekontor
I Kongsberg har vi i løpet av siste året ansatt to nye leger i nyopprettede nullhjemler. En er nyutdannet lege og en er erfaren spesialist i allmennmedisin.  Kongsberg trenger flere fastleger, slik at eksisterende fastleger kan få redusert sine pasientlister. Kongsberg har et næringsliv og industri i vekst med Kongsberg Teknologipark som en stor arbeidsgiver. 
Vil du vite mer om Kongsberg? Les mer på https://www.kongsberg.no
Ved Møllebakken legekontor er det en nyopprettet fastlegehjemmel, en nulliste med næringsdrift. Møllebakken legekontor har fire leger, hvorav en er spesialist i allmennmedisin, to ALIS med næringsdrift og en LIS1-lege. Det er god økonomi og gode inntjeningsmuligheter.
Legekontoret er veldrevet og velutstyrt. Møllebakken legekontor har romslige lokaler nyoppusset i 2020, med bl.a. stor lab, møterom, skiftestue, eget gyn-rom, eget rom for EKG/spirometri m.m., stor kantine med byens beste utsikt over fossen, treningsrom og dusj.  Legekontoret benytter CGM nettbasert journalsystem og Convene betalingsterminal. Møllebakken legekontor er lokalisert sentralt i byen ca. 7 min gange fra Kongsberg stasjon.
Hjemmelen opprettes fra 01.01.2024 eller etter avtale. LIS1-leger som fullfører LIS1-tjenesten i kommunehelsetjenesten i løpet av februar 2024 kan gjerne søke.
Tildeling av fastlegehjemmel skjer etter gjeldende avtaleverk.
Søker bes angi i søknaden hvilket oppstarttidspunkt som er aktuelt. 

Vi tilbyr
 • Det gis basistilskudd for 500 listepasienter de to første årene, det er stor sannsynlighet for minst 500 pasienter innen første året.
 • Kommunen gir oppstartstilskudd for nulliste på 150 000 kr.
 • Vi tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin – ALIS. 
 • Det søkes tilskudd hos Helsedirektoratet for ALIS, som dekker kursutgifter, praksiskompensasjon mm. under spesialiseringsløpet.
 • Praksiskompensasjon ved fravær pga sykdom eller sykt barn inntil 10 dager i året.
 • For spesialister i allmennmedisin dekker kommunen noen utgifter til kurs inkl. reiser som Legeforeningen ikke dekker, praksiskompensasjon ved fravær pga. kurs.
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Mulighet for kommunale arbeidsoppgaver
 • Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere
Den nye fastlegen avtaler og enes om de økonomiske betingelsene med legene i gruppepraksisen.

Arbeidsoppgaver:
 • Legetjeneste til egne listeinnbyggere
 • Kollegial fraværsdekning for senterets øvrige leger
 • Pliktig deltagelse i Kongsberg interkommunale legevakt (kommunal legevakt for Rollag, Flesberg, Øvre Eiker og Kongsberg). Legevakta er lokalisert på Kongsberg sykehus
 • Mulighet for kommunale arbeidsoppgaver som f.eks. helsestasjon.

Kvalifikasjoner:
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon uten begrensninger
 • Må ha fullført alle krav til LIS1. 
 • Spesialist i allmennmedisin, påbegynt spesialisering eller villig til å starte med ALIS-løp.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må framlegges før tiltredelse.       

Personlige egenskaper:
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende, kollegaer og kommunens øvrige helsetjenester.
 • Interesser for fagutvikling og vilje til tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å ta selvstendig ansvar og vilje til fleksibilitet. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.   

Kontaktperson:
I Kongsberg kommune:
Beate Smetbak
Kommuneoverlege i Kongsberg tlf. 901 62 855
Ved Møllebakken legekontor: 
Ole Andreas Stølen, Fastlege Møllebakken tlf. 92465698
Hao Yu, Fastlege Møllebakken tlf. 92223228
Vita Berget, Fastlege Møllebakken tlf. 45109806
Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.
I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.
Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.
Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Kongsberg kommune
Kontaktperson
Navn: Beate Smetbak
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 901 62 855
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kongsberg
Kirkegata 1
3616 KONGSBERG
Søk på stillingen