Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Synes du akuttpsykiatri er spennende? Kunne du tenke deg å være med å videreutvikle akutt tilbudet for pasienter som fortjener at vi leverer fremragende tjenester?

Klinikk psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester til befolkningen i Sør- Rogaland. Klinikken består av fire DPS lokalisert til Stavanger, Sandnes, Sola og Dalane, samt avdelinger for akutt-, affektiv og psykose-, alder - og sikkerhetspsykiatri beliggende på sykehusområdet på Våland.
Avdeling akutt og intensiv psykiatri består av sengepostene AMC2 og B3.

Akuttpost B3 har behov for en overlege som ønsker å være med å utvikle fremtidens psykisk helsevern med vekt på kvalitet og gode behandlingsforløp. Klinikken jobber aktivt med å forbedre tilbudet til pasienter og ønsker flere bidragsytere som også har en sterk interesse for pasientenes og medarbeidernes vel.

B3 er en akuttpsykiatrisk sengepost med 14 sengeplasser hvor 4 av sengeplassene er på et skjermingsavsnitt. Posten har et tverrfaglig miljø som i hovedsak består av psykolog, psykiater, leger i spesialisering, vernepleiere, sosionom, sykepleiere, helsefagarbeidere og ekstravakter. Vi tar imot pasienter med alle typer psykiske lidelser og pasientene som er innlagt hos oss er som regel i den akutte fasen av sykdommen. Det er tidvis høyt arbeidstempo og en må være endringsvillig og løsningsfokusert. Hos oss får du faglig og personlig utvikling sammen med trivelig arbeidsmiljø og mye godt humør. 

Vi har fokus på brukermedvirkning, pårørendearbeid, ernæring og fysisk aktivitet.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.    

Arbeidsoppgaver

 • Overlege er medisinsk faglig ansvarlig for pasienter innlagt på post.
 • Utredning, diagnostisering og behandling etter gjeldende retningslinjer.
 • Overlege har veiledningsansvar overfor LIS leger.
 • Har mulighet til å delta i klinikkens bakvaktslag.
 • Bistå postleder i medisinske spørsmål.
 • Bidra til at virksomheten drives forsvarlig og i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer, ved å delta aktivt i og være pådriver for å utvikle og gjennomføre kvalitetsforbedringsprosjekter.
 • Spesialisthelsetjenestens hovedoppgaver er behandling av pasienter, undervisning av helsepersonell, undervisning og opplæring av pasienter og pårørende og forskning. Alt helsepersonell som ansettes i Helse Stavanger forventes å delta i disse oppgavene.    

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri, eller snart ferdig spesialist i psykiatri.
 • Klinisk erfaring fra arbeid innenfor akuttpsykiatri vil bli vektlagt.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • God arbeidskapasitet, fleksibel, strukturert og endringsvillig.
 • Gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team.
 • God formuleringsevne muntlig og skriftlig.
 • Interesse og ønske om å være med på å utvikle akuttpsykiatrien i Helse Stavanger.
 • Interesse for pasientsikkerhet og forbedringsarbeid.
 • Evne og ønske om å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Sengeposttillegg på 69 360 kr.
 • Det gis et rekrutteringstillegg som sikrer 100 000 kr over tariffestet grunnlønn.
 • Mulighet for deltakelse i bakvaktslaget.
 • En utfordrende og spennende arbeidsplass med godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Gode muligheter for faglig oppdatering.
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring.
 • Gode velferdstilbud som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe.
 • God pensjonsordning.

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Asgeir Giljebrekke
Tittel: Postleder
Telefon: (+47) 51 51 51 73
Arbeidssted
Avdeling akutt og intensiv psykiatri / akuttpost B3,Helse Stavanger HF
Jan Johnsens gate 12
4011 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image