Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA) er en  avdeling i psykisk helse og rusklinikken ved Nordlandssykehuset HF. Avdelingen inneholder to differensierte døgnenheter, en døgnenhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og en døgnenhet for samtidig rusavhengighet og alvorlig psykiatriske lidelser (ROP). Avdelingen har også en ruspoliklinikk inklusiv legemiddelbasert rehabilitering (LAR). Avdelingen har enheter med både lokalsykehusfunksjoner og fylkesdekkende funksjoner.

Enhet for rus og psykiatri (ROP) er et døgntilbud til personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet. Enheten har 8 senger og tilbyr kartlegging, utredning, diagnostisering og behandling. 

Har du lyst til å jobbe innenfor et spennende fagfelt med varierte arbeidsoppgaver i et tverrfaglig, morsomt og sammensveiset arbeidsmiljø? ROP har ledig 100 % fast stilling som overlege.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter
 • Deltakelse i tverrfaglig team for vurdering av henvisninger (felles inntak)-rotasjonsløsning
 • Veiledning av medarbeidere og internundervisning
 • Aktiv deltakelse i enhetens og avdelingens faglige utvikling
 • Samarbeid med primærhelsetjenesten og andre enheter i spesialisthelsetjenesten
 • Internt tverrfaglig samarbeid med øvrig stab og miljøpersonell
 • Deltakelse i klinikkens bakvaktsordningen; pr. i dag har overlegene 17-delt hjemmevakt
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i psykiatri
 • Norsk autorisasjon som lege, med full rekvisisjonsrett 
 • Må beherske norsk/skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med vurderingserfaring fra behandling iht psykisk helsevernloven

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode samarbeidsevner
 • God arbeidskapasitet
 • Ønske og evne til å bidra til en positiv utvikling for avdelingen og fagfeltet.

Vi tilbyr

 • Gode og hyggelige kolleger med god fagkompetanse, i et godt samarbeidsklima
 • En jobb der du både får arbeide selvstendig, i team og tverrfaglig
 • Muligheten til å delta aktivt i fagutvikling på enhet og i avdelingen
 • Deltakelse i lokalt og regionalt spesialistnettverk
 • Gode muligheter for kurs/kompetanseheving
 • Mulighet for å drive forskning
 • I Bodø er det unik natur med utallige muligheter for turer og fritidsaktiviteter, se www.visitbodo.no 
 • Tiltredelsestidspunkt kan avtales nærmere med leder
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Nygård-Odeh
Tittel: Ass. avdelingsleder
Telefon: 48216936
E-post: Kristin.Nygard-Odeh@nordlandssykehuset.no
Navn: Andreas Raae Østvik
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 98674531
E-post: Andreas.Ostvik@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA), Legestab
Mellomåsen 108
8076 Bodø
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image