Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker en dyktig og faglig oppdatert spesialist i psykiatri til fast 100 %-stilling. Stillingen er ledig fra 01.01.2023, eventuelt etter avtale.

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Enhet for rus og psykiatri, Spesialisert poliklinikk, poliklinikken Raskere tilbake,  
Enhet for kunnskapsutvikling, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, samt akutt- og allmennpsykiatrisk døgnenheter.

Enhet for rus og psykiatri er en del av behandlingstilbudet til Voksenpsykiatrisk avdeling. Enheten har som oppgave å gi samtidig poliklinisk rusbehandling og psykiatrisk behandling til mennesker med rusproblematikk, innenfor fagfeltet Tverrfaglig sammensatt rusbehandling(TSB). Enheten består av 16 medarbeidere: 3 overleger (hvorav en er i Rusfact), 1 LIS lege, 4 psykologspesialister (inkl. en nevropsykolog), 5 psykologer (hvorav en er i Rusfact), 3 sosionomer og 2 psykiatriske sykepleiere.

Vi samarbeider nært med ulike helsetjenester i de bydelene vi betjener; Frogner, Vestre Aker og Ullern. 

Voksenpsykiatrisk avdeling er et aktivt og inspirerende fagmiljø hvor du som overlege vil være del av et engasjert fagmiljø ved avdelingen som helhet og lokalt ved Enhet for rus og psykiatri.
 
Ved Enhet for rus og psykiatri er Endringsfokusert arbeid og Motiverende intervju et felles faglig fokus. Vi har bred faglig kompetanse innen kognitiv og metakognitiv terapi, nevropsykologi, psykodynamisk terapi, mentalisering og traumeterapi, inkl.kroppsorientert terapi og EMDR. Vi driver psykodynamiske grupper, kurs i bevisstgjøring av rusmidler, depresjonsmestringskurs og biblioterapi.

Vi har en sterk sosionomgruppe som bistår i håndtering av sosiale og økonomiske utfordringer, samarbeid med bydel og ved behov for innleggelse innen TSB døgn. Vi har et godt samarbeid med psykofarmakologisk avdeling for prøvetaking og medisinvurderinger og tilbyr poliklinisk nedtrapping av alkohol og benzodiazepiner.

Pårørende er et viktig fokus og vi har et nært samarbeid med pårørendeansvarlig ved avdelingen og et godt samarbeid med lokalt barnevern og BUP Vest. Gjennom halvdagsutredning har vi et godt tverrfaglig samarbeid hvor vi tidlig får fokusert innhold og lengde i behandling og vi ser frem til å implementere systematiske tilbakemeldingsverktøy for vurdering av effekt av behandling. 

Formelle arbeidsoppgaver vil bl.a. bestå av:
 • Vurdering, diagnostisering, utredning og behandling av pasienter med ruslidelser og eventuelt samtidige psykiske lidelser.
 • Arbeid i sentralt inntaksteam ved avdelingen.
 • Bidra faglig gjennom teamarbeid, veiledning og undervisning.
 • Tverrfaglig samarbeid. 

Overlegestillingen kan innebære mulighet til å inngå i 17-delt bakvaktturnus ved døgnenhetene.
Vi vektlegger gode samarbeidsevner og personlig egnethet. Vi søker en overlege som ønsker å bidra til videre utviklingsarbeid på enheten. Ønskelig med relevant klinisk erfaring og faglig engasjement, gjerne med dobbelt spesialitet psykiatri/ rus og avhengighetsmedisin.

Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.


Vi søker en overlege med:
 • Bred kompetanse på psykisk lidelse og avhengighet, gjerne med dobbelt spesialitet psykiatri/ rus og avhengighetsmedisin.
 • Evne og interesse for tverrfaglig samarbeid.
 • Engasjement for undervisning og fagutvikling.
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr
 • Et stabilt og trivelig arbeidsmiljø.
 • Moderne lokaler i vakre omgivelser.
 • Mulighet til å delta i fagutvikling, undervisning og forskning. 
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Sykehuset ligger i nærheten av Vinderen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober og kantine.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
     
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Ken Hagen Olsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22 02 98 00
Navn: Thomas Mengshoel
Tittel: Assisterende enhetsleder
Telefon: 22 02 98 00
Navn: Håkon Sverre Lycke
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 22 02 98 00
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO