Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om stillingen:
Bodø kommunen inviterer deg til å være med på oppstarten av et moderne legekontor i Posthusgården – midt i hjertet av byen. Enten du er spesialist i allmennmedisin, en ivrig nyutdannet lege, eller ALIS – vi ser etter motiverte og dyktige kolleger som nettopp deg.

Vi bygger et nytt og sentralt legesenter som er designet i samarbeid med erfarne allmennpraktikere. Lokalene er universelt utformet og legger til rette for høy kvalitet i pasientbehandlingen og effektiv drift. Legesenteret er vegg i vegg med Universitetet i Tromsø og medisinstudentene i "Bodø pakken", med gode muligheter for samarbeid dersom det er ønskelig.
I det nye legekontoret i Posthusgården vil du få tilbud om å inngå økonomisk samarbeidsavtale med kommunen (8.2-avtale jf. ASA 4310, pkt. 8.2), som gir deg mulighet til å:
 • Jobbe som selvstendig næringsdrivende lege uten driftsansvar
 • Overlate alt ansvar for driftsutgifter, hjelpepersonell, innkjøp av utstyr, betaling av husleie til kommunen og fokusere på fastlegejobben og faglig utvikling
 • Slippe kostnader for overtakelse av hjemmelen
 • Beholde refusjoner og egenandeler fra HELFO
Det nye legekontoret vil ha en gradvis oppstart med full drift fra høsten 2024:
 • 2 fastleger som overtar pasientlisten til fastlege Tveraabak høsten 2023, og flytter inn i nytt senter høsten 2024
 • 2 fastleger som åpner 0 hjemmel våren 2024
 • 2 fastleger som åpner 0 hjemmel høsten 2024
 • Oppstart så snart som mulig etter tildeling for to av stillingene, og etter nærmere avtale for de fire andre.
Er du klar for denne unike muligheten?

ALIS i Bodø kommune
Vi legger til rette for gode og helhetlige utdanningsforløp for ALIS. Det er mulig å gjennomføre hele spesialiseringen innad i kommunen
Vi ansettes lokal veileder i en 8% kommunal bi-stilling for å sikre regelmessig veiledning.
Det gis økonomisk kompensasjon for deltakelse på kurs og veiledning som er nødvendig for spesialiseringen gjennom statens ALIS-tilskudd.

Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege (HPR-nummer oppgis i søknad)
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • God kjennskap til norsk lovverk og helselovgivning
 • Spesialist i allmennmedisin, ønske om- eller påbegynt spesialistutdanning
 • En brennende lidenskap for ditt fag, og er en lagspiller
Det vil i tilsettingen bli lagt stor vekt på motivasjon for stillingen og personlig egnethet.

Arbeidsoppgaver:
 • Allmennmedisinske arbeidsoppgaver
 • Veiledende listelengde for fastlege er per tiden 1000 listepasienter for spesialist, 900 for ALIS
 • Deltakelse kommunens legevaktordning i henhold til avtaleverket.
 • Kommunal bistilling kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke
 • Hjemmelsinnehaveren er forpliktet til å delta i kollegiale fraværsordninger

Hva kan du forvente fra oss?
 • Mulighet for fastlønn første 6 måneder etter avtale
 • Lønn etter næringsinntekt og i tillegg offentlige oppgaver med fast lønn 
 • Utfordrende og interessante oppgaver, hvor du får være med å skape et godt arbeidsmiljø 
 • Gode samarbeidsrelasjoner med øvrige helsetjenester og med kommunens administrasjon
 • Tilsetting iht. gjeldende lover og regelverk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bodø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Stian Wik Rasmussen
Tittel: Helseleder
Telefon: 909 41 80
E-post: stian.wik.rasmussen@bodo.kommune.no
Navn: Raymond Dokmo
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 944 86 738
E-post: raymond.dokmo@bodo.kommune.no
Arbeidssted
Posthusgården
Prinsens gate 113
8005 BODØ