Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Voksenpsykiatrisk enhet (poliklinikk) Lofoten har ledig fast stilling for lege i spesialisering for fullføring til psykiater. 

Lofoten og Vesterålen DPS (LoVe DPS) er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset HF og yter spesialisthelsetjenester innenfor psykisk helsevern til en befolkning på ca. 54.000 innbyggere, i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Lofoten og Vesterålen.

Voksenpsykiatrisk enhet Lofoten driver poliklinisk behandling og lokalisert på Gravdal og Svolvær. Enheten er tverrfaglig sammensatt med til sammen 22 behandlerstillinger fordelt  4 ulike team lokalisert på Gravdal og i Svolvær. Enheten er samlokalisert med BUP, Ambulant akutteam og FACT, og det drives gruppeterapier og tilpassede behandlingsforløp. Egen døgnenhet er lokalisert på Stokmarknes, ellers benyttes døgnenheter hovedsakelig i Bodø.Se: https://vdps.no/.

Vårt mål er at Lofoten og Vesterålen DPS skal være ledende på kvalitet og pasientsikkerhet, vi skal tilby utredning og behandling i tråd med nasjonale faglige retningslinjer. Vi legger vekt på å tilby gode og faglig oppdaterte behandlingstilbud. Tverrfaglig arbeid, kollegial støtte og veiledning er satt i system og en viktig del av arbeidshverdagen. Mulighet for faglig oppdatering og kompetanseheving prioriteres høyt hos oss.  

Nordlandssykehuset HF tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i voksenpsykiatri, Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon/hospitering ved vår avdeling i Bodø . Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen. For mer informasjon om utdanningsløpet, se utdanningsplan her.

Arbeidsoppgaver

Bidra til helhetlige og faglig forsvarlige pasientforløp gjennom:

 • Utredning/diagnostisering/behandling av psykisk lidelse innenfor pakkeforløp psykisk helse- voksne og TSB
 • Medikamentelle vurderinger og behandling
 • Somatiske vurderinger
 • Veiledning/undervisning internt og eksternt
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid og faglig utvikling

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1 tjeneste/turnus i Norge
 • Gode kunnskaper i norsk, både muntlig og skriftlig.
 • Erfaring fra psykisk helse og poliklinisk arbeid er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Selvstendig og ansvarsfull
 • Faglig oppdatert og interessert
 • Gode samarbeidsevner og verdsetter gjensidig veiledning
 • Fleksibel og positiv
 • Gode ferdigheter når det gjelder organisering av eget arbeid
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges

Vi tilbyr

 • Voksenpsykiatrisk enhet tilbyr et arbeidsmiljø med hyggelige, engasjerte og løsningsorienterte kollegaer. Vi har implementert pakkeforløp, og etablert FACT og B4DT i vår region. Det forventes tverrfaglige samarbeid omkring pasientene.
 • Det legges til rette for individuell og faglig utvikling gjennom deltakelse i Helse Nords utviklingsprogram for LIS, tilrettelegging for oppfylling av målene i kompetanseportalen for LIS i psykiatriforløp (1. år psykiatrispesialisering).
 • Det gis klinisk veiledning og opplæring i relevante behandlings- og utredningsmetoder. Her kan du få psykoterapiveiledning fra første dag!  
 • Lønn etter gjeldende lover og avtaler. Rekrutteringstillegg psykiatri kr. 75.000,-
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • I Lofoten er det unik natur med utallige muligheter for turer og fritidsaktiviteter, se: https://lofoten.info/Visitlofoten
 • Se: https://nordlandssykehuset.no/om-oss/jobb-nordlandssykehuset 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Lillian Abrahamsen
Tittel: Ass.enhetsleder
Telefon: 47606057
E-post: lillian.k.abrahamsen@nordlandssykehuset.no
Navn: Hilde Svartsund
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 95943793
E-post: hilde.svartsund@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Lofoten og Vesterålen distriktspsykiatriske senter, Voksenpsykiatrisk enhet Lofoten
Sykehusbakken 23
8372 Gravdal
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image