Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ortopedisk avdeling dekker hele spekteret av ortopedisk kirurgi og er seksjonert i 5 seksjoner med fagansvar; seksjon for barneortopedi, seksjon for hånd og artroskopisk kirurgi, seksjon for traumeortopedi, seksjon for protese og rygg og seksjon for fot, ankel og rekonstruktiv ortopedi. Avdelingen har i alt 45 overlegestillinger i Trondheim og Orkdal. Det er i tillegg 18 stillinger for leger i spesialisering.

Vi har i utgangspunktet ledig vikariat for 1 år overlege ved proteseseksjonen, med gode muligheter for forlengelse. Seksjonen har drift på operasjonsstuer både i Trondheim og Orkdal, og har høyt volum både av hofte og kneproteser, samt revisjonsproteser. Vi søker en spesialist som kan tenke seg å jobbe ett år i et hyggelig og produktivt miljø, med høy faglig standard og gode muligheter for forskning og kvalitetssikring. Stillingen kan passe for den som ønsker å fordype seg ytterligere i avansert protesekirurgi.

Stillingen er ledig fra 1. januar 2024.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet vil inneholde operasjoner, oppfølging på sengepost og deltakelse i seksjonens poliklinikk
 • Deltakelse i avdelingens vaktordning
 • Deltakelse i avdelingens undervisningsvirksomhet
 • Deltakelse i undervisning og veiledning av leger i spesialisering, samt internundervisning for avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Det søkes etter legespesialist i ortopedisk kirurgi
 • Gode samarbeidsevner
 • Det forutsettes at de som tilsettes behersker norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Forskningserfaring vil vektlegge

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på personlig egnethet, samarbeidsevner og fleksibilitet.

Vi tilbyr

 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den norske Legeforening
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Tina Strømdal Wik
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 98886991
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gate 13
7030 Trondheim