Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ønsker du et eventyr i Nord-Norge fri fra tidsklemmen, med god lønn, kun to timer unna Oslo?

Med daglige avganger med direktefly til Oslo er drømmen din bare en kort flytur unna!

Primært søker vi legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, men er du spesialist i nevrologi og liker å jobbe med begge fagfelt, kan dette være en super stilling for deg. 

Er du Lege i spesialisering / LIS3 med relevant erfaring kan også du søke på denne stillingen✌

Denne stillingen vil passe for deg som ikke ønsker vaktbelastning, og som er nysgjerrig på hvordan vi mennesker egentlig er "skrudd sammen". Her får du mulighet til å tenke og vurdere helhetlig. For mer informasjon om utdanningsløpet for LIS 3 i vår avdeling se vår utdanningsplan HER .

Avdeling Rehabilitering er foretaksovergripende. Det innebærer at tilbudet gjelder for hele Finnmarks befolkning (cirka 76 000 innbyggere). Du vil bli en del av et legekollegium som totalt sett utfyller hverandre og kompletterer hverandre godt. Vi har 1 overlege forbeholdt habiliteringstjenesten for voksne, 1 nevrolog, 2 overleger i fysikalsk medisin og rehabilitering og 2 LIS3-stillinger. I tillegg jobber alle tett i tverrfaglige team. 

Avdelingen gir tilbud til voksne pasienter med behov for tverrfaglig spesialisert rehabilitering, både heldøgn og poliklinikk. De aller
fleste av våre heldøgns-pasienter har hatt hjerneslag eller har følgetilstander
etter hode- og ryggmargskader. Vi gir også tilbud til
pasienter med ulike nevrologiske sykdommer, som for eksempel Parkinsons sykdom og
Guillain-Barré syndrom. Vår innsats er diagnose-uavhengig, det er pasientens behov for
det tverrfaglige tilbudet som er avgjørende. 

Avdelingen har tradisjonelt
hatt størst fokus på slagrehabilitering og kroniske nevrologiske sykdommer, men
er i utvikling. Vi har etablert tilbudet HelseIArbeid og øker omfanget av vår
tverrfaglige poliklinikk. 

I de tverrfaglige teamene jobber du tett med alle våre fagfolk, her nevnes logoped, synspedagog, sykepleiere/helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og psykologer. Avdelingen har egen nevropsykolog(er) og sexolog. I tillegg har vi egne merkantilt ansatte.

Avdelingen består av 4 foretaksovergripende enheter: FMR for døgnbasert rehabilitering, ART (ambulant rehabiliteringsteam), HAVO (habiliteringstjenesten for voksen) og HIA (HelseIArbeid), samt KSF (klinisk servicefunksjoner), med blant annet LMS (Lærings- og mestringssenter) og KEF (Klinisk ernæringsfysiolog) for Kirkenes sykehus.

Kom til Kirkenes! Her nyter vi sommeren med magiske naturopplevelser, kultur og fritid under midnattssola. Høsten nytes med jakt og fritid i et fargesprakende naturlandskap, mens vinteren gir oss blåtimen med fantastiske utendørsopplevelser. Om våren nyter vi optimale skiforhold, lange lyse dager og netter.

Stillingen er pr i dag et 100% vikariat, men kan bli fast. Vi kan også være fleksible ift stillingsstørrelse.  Velkommen som søker👏

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinsk utredning og behandling av pasienter, både inneliggende og gjennom et poliklinisk tilbud
 • Daglig oppfølging av pasienten i nært samarbeid med et tverrfaglig behandlingsteam
 • Samarbeid med pasientenes hjelpeapparat
 • Journalarbeid
 • Internundervisning av helsepersonell
 • Oppfølging av pasienter i FMR, ART, HiA/fysikalsk medisinsk poliklinikk og noen av de pasientene som får et poliklinisk tilbud hos fysioterapeuter/ergoterapeuter fra KSF
 • Alle i vår avdeling må være forberedt på å bidra på aktuelle LMS-kurs i henhold til sin kompetanse
 • Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes

Kvalifikasjoner

 • For stilling som Overlege kreves norsk godkjenning som lege, med spesialisering innen fysikalsk medisin og rehabilitering eller nevrolog
 • Dersom du søker LIS-stilling, må du ha Norsk autorisasjon som lege. LIS 1 tjeneste bør være gjennomført før oppstart i stillingen, men vi kan se på alternative løsninger
 • Grunnleggende IKT-kompetanse og kunnskap om EPJ og andre fagsystemer
 • Du må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • For alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur
 • For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Engasjert
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling, både gjennom kurs, konferanser og avsatt tid til selvstudier. Vi prioriterer at våre leger skal kunne delta (også fysisk) på relevante kurs og konferanser
 • Utfordrende og spennende oppgaver i et tverrfaglig miljø
 • Dagarbeidstid uten vakter
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • Etter 12 mnd. kan vi tilby Finnmarksavtale iht overenskomst, med utvidet overlegepermisjon hvert 3.år og en ekstra studieuke per år

💰 Finnmarkssykehuset ligger i Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms, her får du:

 • Skattefradrag på alminnelig inntekt på ca. 20 000 kr/år
 • Gratis barnehage, ca. 3050 kr/mnd. 33 550 kr/år
 • Årlig nedskriving av studielån på inntil 30 000 kr/år
 • 12 timer gratis SFO per uke til og med 2.klasse
 • Billigere strøm da vi har fritak på el-avgift
 • For en familie med for eksempel to barn i barnehage innebærer dette en besparelse/økonomisk fordel på ca. 160 000 kr/år  

Viktig informasjon til deg som søker

 • Husk å legge med vitnemål/autorisasjon. Ved utenlandsk utdanning må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)
 • Du må også legge ved attester fra tidligere arbeidserfaring for at vi skal beregne din lønnsansiennitet. Attester må være oversatt til norsk
 • Praktisk informasjon finner du på denne siden
 • Vi ønsker at du oppgir minimum 2 referanser
 • Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert
 • I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Tina Uglebakken
Tittel: Overlege
Telefon: (+47) 90897276
E-post: Tina.Ollila.Uglebakken@finnmarkssykehuset.no
Navn: Kari Beate Engseth
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: (+47) 41645014
E-post: Kari.Beate.Engseth@finnmarkssykehuset.no
Navn: Andreas Romsdal
Tittel: konstituert overlege
Telefon: (+47) 78975392
E-post: Andreas.Saga.Romsdal@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Leger ReHabilitering, Kirkenes sykehus, Finnmarkssykehuset HF
Skytterhusveien 2
9900 Kirkenes