Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

BUP Øvre Romerike har ledig fast stilling som overlege fra 01.03.24. 
Avdelingen BUP, Ahus består av seks poliklinikker og to døgninstitusjoner.
Poliklinikkene ligger i Follo, på Furuset, Grorud, Øvre og Nedre Romerike, og Kongsvinger. De to døgninstitusjonene er Ungdomspsykiatrisk klinikk og Bråten behandlingssenter.

BUP Øvre Romerike dekker Hurdal, Eidsvoll, Gjerdrum, Ullensaker og Nannestad kommune. Klinikken har 55 ansatte. Av disse er det 6 overlegestillinger og 6 stillinger for leger i spesialisering. Poliklinikken er organisert i 4 generalistenheter, en ambulant enhet, en sped- og småbarns enhet og en kontorfaglig enhet.                                                                               
Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Avdeling BUP sin hovedoppgave er spesialiserte undersøkelses- og behandlingstilbud til barn, ungdom og deres familier, samt utadrettet virksomhet med veiledning og rådgivning til samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • LIS som snart er ferdig spesialist oppfordres også til å søke
 • Søkere må ha førerkort for bil

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.                                                                                                                                                                                                                         
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Kan jobbe selvstendig
 • Tar ansvar og har vilje til kompetanseheving.
 • Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder. 
 • Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og samarbeid med andre ansatte som har god kompetanse innen fagfeltet.
 • Gode muligheter for deltakelse i kompetansegivende videreutdanning innen fagfeltet.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Ranveig Pûtz
Tittel: Overlege/enhetsleder
Telefon: 63941600
Navn: Heidi Lisbeth Ebbestad
Tittel: Seksjonsleder/overlege
Telefon: 63941600
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern og rus, BUP Øvre Romerike
Henrik Bulls veg 111
2052 Jessheim