Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Tyrilisenteret i Molde
Tyrilisenteret i Molde åpnet sommeren 2022, og har 20 døgnbehandlingsplasser for personer med rusmiddelavhengighet, etter avtale med Helse Midt-Norge. 14 plasser er for voksne, 6 plasser for unge voksne. Varigheten på et behandlingsforløp er inntil ni måneder, inkludert hjemmesekvenser. Senteret har rundt 25 medarbeidere.

Tyrili jobber recoveryorientert, og legger vekt på pasientens personlige og sosiale utviklingsprosess. Positiv identitet, motivasjon og mestring er viktig på veien mot målet om et godt og selvstendig liv. Alle våre enheter har tverrfaglig kompetanse med lege/psykiater, psykologspesialist/psykologer, helsefaglig og sosialfaglig personell, samt fagutdannede arbeidsledere. Arbeidet er organisert i tverrfaglige team rundt pasienten.

Les mer om vår behandlingsmodell: https://www.tyrili.no/behandling/ 

Om stillingen 
Tyrilisenteret i Molde søker nå etter lege i 100 % fast stilling på dagtid. Redusert stillingsstørrelse kan diskuteres ved behov eller ønske.
Stillingen inngår i tverrfaglige team med psykologer, psykiater og behandlere med helse- og sosialfaglig bakgrunn. Du vil samarbeide tett med de tverrfaglige behandlingsteamene som jobber sammen med pasientene om problemer knyttet til rus, sosiale forhold, psykisk og fysisk helse. Tilbudet er individuelt tilrettelagt med fellesskap som ramme for behandlingen. Behandlingstilbudet har som mål å gi trening og mestring i de utfordringer som vil møte pasientene i livet etter behandlingen.

Kvalifikasjoner 
 • Må minimum ha godkjent legeautorisasjon med full forskrivningsrett
 • Spesialisering innen rus- og avhengighetsmedisin er en fordel, men ikke et krav
 • Hvis du har erfaring fra rusfeltet fra før, er det en fordel
 • Erfaring fra TSB og kjennskap til relevante tjenester på kommunenivå er også en fordel
 • I tillegg er det nyttig om du kjenner de gjeldende rammer og retningslinjer du skal jobbe under
 • For å fungere godt i denne stillingen er en forutsetning at du er god i norsk, både muntlig og skriftlig

Arbeidsoppgaver
 • Helhetlig medisinsk ansvar for pasienten
 • Utredning og behandling av pasientene som er i heldøgnsbehandling
 • Ha det overordnede ansvaret for pasientenes fysiske helse
 • Samarbeid med pasientens fastlege, samt evt. DPS, avgiftningsavdeling og LAR
 • Innkomstsamtaler med nye pasienter for å kartlegge helse og behov
 • Delta i utformingen av den enkelte pasients behandlingsplan
 • Samarbeid med apotek, forordne medikamentell behandling

Personlige egenskaper
 • Faglig trygghet og evne til å ha et godt, tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper
 • Engasjement og endringsoptimisme
 • God struktur og evne til å arbeide selvstendig
 • Personlig trygghet og god relasjonsbygger
 • Være nysgjerrig, tydelig og god til å sette grenser
 • Kunne stå for å formidle Tyrili sitt menneskesyn, verdigrunnlag og ideologi

Vi tilbyr 
 • Et spennende, utfordrende og engasjerende arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Mulighet til å påvirke den faglige retningen i arbeidet med rusavhengige
 • Gode rammer for kompetanseutvikling, utdanning og veiledning
 • Gode lønns-, forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fellesgoder som ferieboliger og permisjonsordninger
 
Tiltredelse: Etter avtale
Lønn: Etter avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Tyrilistiftelsen
Tyrilisenteret i Molde
Kontaktpersoner
Navn: Heidi Gudbrandsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 92635161
E-post: higu@tyrili.no
Navn: Jannie Rasmussen
Tittel: Nestleder
Telefon: 97436160
E-post: jara@tyrili.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Tyrilisenteret i Molde
Bjørnstjerne Bjørnsons veg 45-49
6412 MOLDE