Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

I samfunnsmedisinsk enhet i Lørenskog kommune er det ledig et legevikariat i 100% stilling innen samfunnsmedisin. Varighet er 12 måneder. Stillingen blir mulig utlyst som fast stilling etter dette.

Enheten ledes av kommuneoverlegen, og består ellers av to legestillinger og to rådgiverstillinger (rådgiver i miljørettet helsevern og fastlegeordningen/merkantil støtte).

En av legene skal nå ut i 12 måneders permisjon, og i den forbindelse blir det ledig ett vikariat. Per i dag er det ingen fast arbeidsfordeling mellom de tre legene, slik at arbeidsoppgavene vil bli innenfor et bredt spekter av samfunnsmedisinske problemstillinger som f or eksempel smittevern, miljørettet helsevern, helseberedskap, folkehelse m.m. I tillegg har avdelingen ansvaret for forvaltning av fastlegeordningen og oppfølging av ALIS, som det vil måtte forventes at vikaren også tar del i. Arbeidstiden er i alle hovedsak innenfor ordinær arbeidstid.  

Stillingen er ledig fra 01.02.2024, men noe tidligere eller senere tiltredelse kan avtales.

Vi tar sikte på å avholde intervjuer fredag 24.11.2023.

Vi har et godt arbeidsmiljø og vi gleder oss til å få en ny samfunnsmedisiner med på laget!

 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til ivaretakelse av enhetens ansvar innen fagområdene smittevern, medisinsk beredskap, miljørettet helsevern, folkehelse, psykisk helsevern, fastlegeordningen og legers spesialistutdanning i kommunen.
 • Saksbehandling
 • Medisinskfaglig rådgivning
 • Planarbeid
 • Tilsyn
 • Kommuneoverlegens stedfortreder

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS del 1
 • Spesialitet i samfunnsmedisin eller påbegynt spesialisering vektlegges
 • Annen relevant erfaring fra kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten vil også vurderes
 • Det kreves svært gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Faglig engasjement og dyktighet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst
 • Fleksibel og positiv
 • Evne til å arbeide effektivt, selvstendig og ha god formidlingsevne
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse.

Vi tilbyr

 • Variable samfunnsmedisinske oppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gunstige arbeidstidsordninger og pensjonsordning. Dagarbeid med fleksitid og sommer/vinter-tid.
 • Lønn etter avtale

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.
I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste, men dette vil du få varsel om.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Lørenskog kommune
Kontaktpersoner
Navn: Gaute Gjein
Telefon: 94017642
Navn: Randi Mjøen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 47793611
E-post: ranmjo@lorenskog.kommune.no
Arbeidssted
Helse, omsorg og mestring, Lørenskog kommune
Hasselveien 6
1470 Lørenskog