Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Sørreisa legetjeneste har ledig 100 % fast stilling som kommunalt ansatt fastlege fra  01.03.24.  
 
Vi kan tilby:  
 • 37,5 timers arbeidsuke (legevakt ikke inkludert). Det er sjeldent behov for overtid siden det legges til rette for at du skal rekke dine oppgaver innenfor ordinær arbeidstid. Hvis overtid er nødvendig, lønnes det deretter.   
 • Fleksitidsordning.   
 • 1 dag/uke avsatt til administrasjonstid. Hvis du ønsker det, kan administrasjonsdagen tas hjemmefra.   
 • Ukentlig internundervisning/smågruppe.   
 • Ukentlig strukturert veiledning med spesialist for ALIS (ad hoc-veiledning kommer i tillegg).    
 • Faglig utvikling med romslige muligheter for kurs. Kommunen dekker utgiftene til kurs som er godkjent for videre-/etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin utover det som blir dekket av Legeforeningen.    
 • Permisjon med lønn dagen etter nattevakt og i forbindelse med  kurs.
 • Mulighet for noen timers avspasering dagen etter aftenvakt etter avtale med kontorets leder.   
 • 4  måneder lønnet utdanningspermisjon per 5-årsperiode, forutsetter relevant spesialitet.    
 • Tjenesten kan være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass.  I tillegg er det gode jobbmuligheter til partner enten i Sørreisa kommune eller våre nabokommuner SenjaMålselv og Dyrøy som ligger 15- 30 min kjørevei unna.    
 • Kort vei til bylivet:  
 • Nyt en god kopp kaffe og noe godt å spise på en av flere kafeer på Finnsnes eller Bardufoss.  
  
Lønn:    
Lønnen er konkurransedyktig, og vi har eget lønnstillegg for spesialister i allmennmedisin. I tillegg får du bonus av refusjoner jamfør lokal avtale for egenandeler og tilleggshonorar. Bonusen er feriepengegivende og er pr. dags dato på 20 %.   
 
Arbeidsoppgaver:  
 • Som ALIS vil du være fastlege for ca. 130 pasienter per kurative dag, og som spesialist vil du være fastlege for ca. 150 pasienter per kurative dag. 
 • Stillingen vil innebære offentlig arbeid slik som for eksempel tilsynslege sykehjem, helsestasjonslege, flyktningelege eller LIS/vikar-veileder. Dette kan endres etter tjenestebehov, og kan utgjøre inntil 7,5t per uke. 
 • I stillingen inngår deltagelse i veldrevet interkommunal legevakt på Finnsnes med god assistanse hele døgnet fra dyktige sykepleiere. Vi har ca. 2-3 legevakter à 7,5-9 t pr mnd. Bakvaktordning sikrer tilgang til lege ved behov. Legevakta er kommunalt lønnet kl. 23-08, næringsdrift kl. 08-23.   
 
Om oss:   
Legekontoret ligger i kommunehuset i Sørreisa sentrum og er en kommunalt drevet praksis med 9 kommunalt ansatte leger ( deriblant 2 LIS-1-leger). 5 av legene er spesialister i allmennmedisin og de øvrige er under spesialisering. 5 sykepleiere og 2 helsesekretærer er en viktig del av teamet. Arbeidsmiljøet og samholdet er svært godt fordi:  
 • «Det er stor takhøyde, ingen spørsmål er dumme, alle kan si sin mening».  
 • «Kollegaene er hjelpsomme, vi får alltid hjelp/råd fra hverandre - selv når det er travelt».   
 • «Kollegaene er løsningsorienterte».  
 • «Ledelsen viser tillit til de ansatte og har holdningen “hva skal til for at du skal ha det bra på jobb?”. Det satses på fag i form av innkjøp av utstyr, mulighet til å dra på kurs, delta i fagutviklingsprosjekter m.m.».   
 • «Hjemmekontorløsning og mulighet for administrasjonsdag hjemme er viktig for legene».  
 • «Stabile arbeidstakere, derav noen som har vært ved kontoret lenge både blant leger og hjelpepersonell».  
 • «Vi bryr oss om hverandre og det er mye godt humør og latter, noe som gir høy trivselsfaktor». 
 • Kontoret er godt utstyrt med blant annet 3 moderne ultralydapparater. På laben analyseres blant annet HbA1c, ACR og celleteller. Skadestuen ledes av dyktige sykepleiere som bl.a. gjør avansert sårstell, infusjoner, venesectio mm og som rykker ut sammen med legen i påvente av ambulansen. Vi bruker Pridok journalsystem med Payex som betalingsløsning.   
 
Sørreisa er et meget godt sted å være ALIS. ALIS-veilederen har veiledningsutdanning, og det settes av god tid til veiledning i hele spesialiseringsforløpet. Det gis stort rom for individuell fagutvikling og kompetansebygging. Flere av legene har spesialkompetanse på spesifikke områder, og fagmiljøet er meget godt. Vi har stort fokus på faglig utvikling og kvalitet i tjenesten. 
 
Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper:    
 • Norsk autorisasjon som lege.   
 • Godkjent turnus-/LIS1-tjeneste med rett til refusjon fra Helfo.    
 • Full rekvisisjonsrett.    
 • Du må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig. Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1 (gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål).    
 • Du må ha førerkort klasse B. Kjøring til legevakt dekkes etter Statens reiseregulativ. Legekontoret har egen bil til utrykninger.  
 • Vi søker etter en person som er strukturert, tydelig og løsningsorientert. I tillegg ønsker vi at du har en god porsjon med humor og er inkluderende i dine møter med andre. Vi ønsker å gjøre hverandre gode og jobber etter tanken "SAMMEN får vi det til". Dette tenker vi er det beste utgangspunktet for å gi gode tjenester til våre brukere.    
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, samarbeidsevner og samt personlig egnethet vektlegges. 
 
Generell informasjon:  
Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.   

Tilsetting skjer i henhold til lover, reglement og avtaleverk. Minst to referanser bes oppgitt i søknaden. Det legges vekt på personlig egnethet ved tilsetting. 

Det inngår 6 måneders prøvetid. 

Sørreisa kommune er opptatt av mangfold og at ingen diskrimineres. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke, uavhengig av alder, kjønn, legning, religiøs overbevisning, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Sørreisa kommune sender e-post med link ved innkalling til intervju, og ved tilbudsbrev.   

Flere e-post tjenester har innebygd spamfilter og markerer e-poster som søppelpost. Sørreisa kommune oppfordrer derfor søkere til å jevnlig sjekke søppelpost i sin e-post.     

Sørreisa kommune vil aldri be om sensitive personopplysninger pr. SMS eller e-post og oppfordrer til å ikke akseptere eventuelle slike henvendelser. 

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp en offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25, inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om dette sett opp mot begrunnelsen. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette med kort frist for å eventuelt trekke søknad.   
  
Klikk deg inn på Midt-Troms brosjyren, for å få mer informasjon om arbeidsmuligheter, offentlige tjenester, fritid, samfunn, utdanning og næringsliv i Midt-Troms regionen. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sørreisa kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bodil Hansen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +47 41552420
Navn: Kristin Larsen
Tittel: Leder av kontoret
Telefon: +47 48406556
Arbeidssted
Sykehjemsveien 41
9310 SØRREISA