Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Rehabiliteringsklinikken tilbyr blant annet utredning, behandling og helhetlig, tverrfaglig rehabilitering, i spennet fra sammensatte plager i bevegelsesapparatet til omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser hos mennesker med skader i ryggmargen og med ervervet hjerneskade. Som universitetsklinikk skal forskning- og undervisningsaktivitet være en sentral og integrert del av virksomheten.

Klinikken har leger i tre av avdelingene: Avdeling for ervervet hjerneskade, Avdeling for ryggmargsskader og Tverrfaglig poliklinikk rygg, nakke, skulder.

Avdeling for ervervet hjerneskade: Rehabilitering av pasienter med ulike ervervede hjerneskader, med hovedtyngde på traumatiske skader og vaskulære skader. Spesialisert rehabilitering inkludert kontrollopphold/vurderingsopphold i senere fase.
Avdeling for Ryggmargsskader: Rehabilitering av pasienter med ryggmargsskader både traumatisk og ikke traumatisk. Livslang oppfølging av pasienter med ryggmargsskade, i tillegg til poliklinisk virksomhet for pasienter med ryggmargsskaderelaterte problemstillinger.
Tverrfaglig poliklinikk rygg, nakke, skulder: Utredning og behandling/rehabilitering av tilstander i rygg, nakke og skulder, samt utredning av hypermobilitetssyndromer. Det er tverrfaglig samarbeid mellom leger i fysikalsk medisin, nevrokirurgi, ortopedi og bildediagnostikk.

Klinikken har ledig 2 vikariat i 100% stilling, en fra 01.02 til 31.08.24.  og en fra 01.03 til 31.08.24. Oppstartsted: Tverrfaglig poliklinikk, rygg, nakke, skulder og Avd. for ervervet hjerneskade. Oppstartsdato kan diskuteres.

Arbeidsoppgaver

 • Det er rotasjonsordning for LIS ansatt i klinikken mellom de tre avdelingene
 • Klinisk arbeid i sengepost eller poliklinikk under supervisjon av spesialist
 • Deltakelse i forskning-, forbedring- og utviklingsarbeid
 • Deltakelse i klinikkens til en hver tid gjeldende hjemmevaktordning med 30 minutters responstid på vakt..
 • Undervisning av medisinerstudenter kan påregnes. Det kan være muligheter for deltakelse i forskning ut fra interesse og behov.

Kvalifikasjoner

 • Klinisk erfaring fra fysikalsk medisin og rehabilitering er ønskelig, men søkere uten slik erfaring, må gjerne søke.
 • Stillingen vil være aktuell for fastlege som har behov for 6 måneders sykehustjeneste
 • Lege som venter på turnus og stud.med med lisens er velkommen til å søke
 • Forskningsinteresse eller -kompetanse er ønskelig
 • Den som tilsettes må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Norsk autorisasjon som lege, lege som venter på turnus er også velkommen til å søke.
 • Det kan være aktuelt å innhente politiattest av den som ansettes jfr. Helsepersonelloven § 20a

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, både i egen yrkesgruppe og på tvers av profesjoner og avdelinger.
 • Evne til å jobbe selvstendig og systematisk, prioritere egne arbeidsoppgaver og jobbe i tverrfaglig team.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og formidlingsevne både muntlig og skriftlig.
 • Tar ansvar for egen kompetanse og faglig utvikling
 • Fleksibel, engasjert og tar initiativ
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Et aktivt, engasjert og stimulerende tverrfaglig miljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordningen, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
 • Vi kan legge til rette for hele LIS-forløpet internt i vår klinikk.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Margrethe Almås Sørhøy
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 414 23 294
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Rehabiliteringsklinikken, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gt 6
7030 Trondheim