Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Har du lyst på en mulighet som overlege på Kvinneklinikken ved St. Olavs Hospital?

Vi søker en fast overlege i 100% stilling. Stillingen er tilsluttet Kvinneklinikkens leger, seksjon for generell gynekologi. Seksjon har både en ren generell enhet, og en urogynekologisk enhet. Vi har kompetanse innen utredning og behandling av gynekologiske tilstander, vi driver ordinær gynekologisk kirurgi, robotkirurgi og urogynekologisk kirurgi. 

Det er felles vaktordning for leger med LiS i primærvakt og overleger i sekundær - og tertiærvakt. Primær- og sekundærvakt har tilstedevakt hele døgnet, mens tertiærvakten har hjemmevakt om natten. De som tilsettes må være villig til å arbeide ved Kvinneklinikkens enhet ved Orkdal sjukehus og Spesialistpoliklinikken ved Fosen DMS hvis det er behov for det. Kvinneklinikken har lokal- og regionfunksjoner for Trondheim og tidligere Sør-Trøndelag fylke, regionfunksjon for Helse Midt-Norge, og er en del av Det medisinske fakultet, Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet – NTNU. 

Dersom ansettelsene fører til interne rotasjoner som gir annen ledighet kan det bli aktuelt å tilby tilsetting i vikariater. Vennligst oppgi minst 2 referanser.

Arbeidsoppgaver

 • Kirurgi
 • Poliklinikk
 • Vurdering av henvisninger
 • Visittgang
 • Veiledning og undervisning av leger i spesialisering
 • Mottak av pasienter tiltrengende øyeblikkelig hjelp
 • Delta i arbeid utenom egen seksjon ved behov.
 • Undervisning av medisinske studenter om nødvendig

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i gynekologi og obstetrikk er ønskelig
 • Bred klinisk erfaring  er ønskelig
 • Interesse for forskningsaktivitet og undervisning
 • Behersker norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Gode dataferdigheter
 • Dersom søkeren har spesialistgodkjenning fra annet land enn Norge må det søkes om norsk autorisasjon.
 • Lege med norsk autorisasjon og utenlandsk spesialistgodkjenning som er anerkjent etter avtale om gjensidig godkjenning, jf. helsepersonelloven § 52, har etter søknad rett til spesialistgodkjenning i henhold til avtalen.

Personlige egenskaper

 • Strukturert, selvstendig og nøyaktig
 • Takle høyt arbeidstempo
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Tone.Shetelig.Lovvik
Tittel: Klinikksjef
Telefon: +47 93080030
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kvinneklinikken
Olav Kyrres gt. 11
7030 TRONDHEIM