Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Øyre-Nase-Hals avdeling, Førde sentralsjukehus har frå 04.03.2024 ledig årsvikariat for Lege i spesialisering 2/3 (LIS2/3). Oppstart kan avtalast nærmare. 

Øyre-nase-hals avdeling har per no 5 overlegestillingar og 4 LIS, vi har i tillegg audiografar, søvnsjukepleiarar og sjukepleiarar. I seksjon for kjevekirurgi, er det tilsett oralkirurg, tannhelsesekretærar og sjukepleiar. 

Allmennlegar med behov for erfaring i spesialisthelsetenesta oppfordrast også til å søkje, men vi tilbyr tenestetid på 12, ikkje 6 månader. 

Helse Førde har avtale med Helse Bergen om gjennomføring av gruppe 1 teneste. 

Arbeidsoppgåver

 • Poliklinikk
 • Høyresentral
 • Søvnpasientar
 • Allergiutgreiing/allergivaksinasjon
 • Sengepostarbeid
 • Operasjonar i lokal- og generell anestesi
 • Vakt funksjon – per no: firedelt vaktfunksjon for LIS, passiv vakt med overlege i bakvakt

Kvalifikasjonar

 • Søkjar må ha norsk autorisasjon
 • Fullført LIS1 utdanning
 • Søkjarar utanfor skandinavia må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg
 • Ein vektlegg tidlegare erfaring frå ØNH faget eller anna, relevant klinisk erfaring
 • Fordel med kjennskap til relevante elektroniske program for pasientinformasjon/dokumentasjon, samt å effektivt lære seg nye verktøy

Personlege eigenskapar

 • Søkjar bør ha evner til å takle ein travel kvardag ved avdelinga
 • Gode samarbeidsevner og fungere godt i teamet
 • Engasjement for fagfeltet/pasientgruppa og ønskje om å vidareutvikle kompetansen

Vi tilbyr

 • Løn etter avtalefesta tariff
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar  
 • Triveleg arbeidsmiljø

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktperson
Navn: Karianne Strønen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: (+47) 578 31 582
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
ØNH - Kjeveavdeling, Helse Førde
Svanehaugvegen 2
6812 Førde