Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Ålesund lokalmedisinske senter søker vi nå etter spesialist i allmennmedisin til dagstilling. Stillingen innebærer klinisk arbeid ved daglegevakten og ØHD. Om ønskelig kan 20% av stillingen være ikke klinisk arbeid. Ikke klinisk arbeid inkluderer opplæring og oppfølging av LIS1, veiledning og supervisjon av ALIS-kandidater, samt undervisning av medisinstudenter fra NTNU. Stillingen kan tilpasses noe etter ønske.
 
Ålesund legevakt består av legevaktsentral, fast legevakt og legebil. Legevakten har tre tilhørende observasjonssenger, og ligger tett på Ålesund sykehus. På dagtid tilbyr legevakten tjenester til Ålesund kommune. På kveld og natt inngår flere kommuner i et interkommunalt samarbeid. Det planlegges oppstart med kjørelege som et prøveprosjekt i 2024. Dette er legebil utstyrt av helseforetaket hvor man jobber sammen med ambulansearbeider/paramedisiner. I prøveperioden vil bilen være operativ lørdag og søndag i tidsrommet 10-18. Om ønskelig kan aktuelle kandidat være med på planlegging av dette, og ta vakter på denne bilen.
 
Høsten 2023 startet NTNU med desentralisert medisinstudie, hvor 3. og 4. års studenter tar utdanningen i Ålesund. Dette er et samarbeid mellom NTNU, helseforetaket og Ålesund kommune. Undervisningen i kommunen foregår ved Ålesund lokalmedisinske senter, hvor vi blant annet har klinisk veiledning og PBL. Det legges opp til at aktuelle kandidat kan få en rolle i dette. Det vil isåfall tilbys nødvendige kurs i forkant.
 
Øyeblikkelig hjelp døgnavdeling (ØHD) består av 13 senger. Avdelingen tar imot pasienter fra fastleger, legevakt og sykehus. Det er i all hovedsak avklarte akutte problemstillinger, hvor pasienten kan dra nytte av et kommunalt behandlingstilbud. Gjennomsnittlig liggetid er ca. 4 dager. Avdelingen har flere ALIS-kandidater. Om ønskelig kan man få funksjon som veileder for enkelte av disse. Det vil da bli avsatt tid i arbeidsplan til dette. Legene ved avdelingen har ukentlig møte, med blant annet internundervisning, og hvor aktuelle problemstillinger tas opp.

Arbeidsstedet er i vakre Ålesund, med flott natur og et rikt kulturliv. For mer informasjon om Ålesund og regionen, sjå https://www.visitalesund.com.

Nøkkelinformasjon
Del på e-post
Arbeidsoppgaver
 • Ordinært legevaktsarbeid ved daglegevakt
 • Konsultasjoner, telefonkonsultasjoner og sykebesøk
 • Klinisk arbeid ved ØHD-avdeling
 • Vakter på legebil om ønskelig
 • Opplæring og oppfølging av LIS1
 • Veiledning av ALIS
 • Undervisning av medisinstudenter fra NTNU

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i allmennmedisin
 • Beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B
 • Det må fremlegges gyldig politiattest

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du arbeider godt både selvstendig og i team
 • God arbeidskapasitet og trives med høyt arbeidstempo
 • Løsningsorientert, håndterer uforutsette situasjoner
 • Kunne arbeide i tråd med yrkesetiske retningslinjer for leger
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli lagt stor vekt på

Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med høy fagkompetanse og trivelige arbeidskollegaer
 • Spennende, varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fagutvikling via ukesmøter, internundervisning, kursing og akuttmedisinsk samtrening.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Henning Pilskog
Tittel: Verksemdsleiar
Telefon: 414 28 558
Navn: Svein Alan Rønning
Tittel: Fagansvarlig overlege
Telefon: 93052031
E-post: svein.alan.ronning@alesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Spesialist i allmennmedisin - Dagstilling
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Ålesund legevakt
Åsesvingen 16
6017 ÅLESUND
Søk på stillingen