Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Lyst på en annerledes og utfordrende jobb? Interessert i psykisk helse i somatikken? Da er dette stillingen for deg!

Grip muligheten som Barne- og ungdomspsykiater/ overlege ved Avdeling Barn og unges psykiske helse (BUPH), Barne- og ungdomsklinikken (BUK). Stillingen utlyses som et 1 års vikariat 100% fra 1.mars 2023  med mulighet for forlengelse.

Avdeling BUPH er organisert i somatisk Barne-og ungdomsklinikk og skal bidra til en helhetlig og integrert tjeneste. Vi yter psykiske helsetjenester til BUKs pasienter og deres familier, både prematur nyfødte, pasienter med kroniske eller livstruende sykdommer og komplekse psykosomatiske tilstander. Tilbudet gjelder både innlagte pasienter og pasienter under poliklinisk oppfølging. BUPH har akutt beredskap innenfor ordinær arbeidstid og bistår med akutt vurderinger og krisearbeid. Avdelingen bidrar aktivt i fagutvikling og relevante forskningsprosjekter.

Avdelingen har i dag 8 fagstillinger med barnepsykiatere, psykologer, familieterapeuter og musikkterapeuter.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 
 • Vurderinger, utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske vansker/ lidelser hos barn og unge med somatiske utfordringer 
 • Akutt vurderinger (suicidalitet, spørsmål om psykose, reaksjoner på alvorlig somatisk sykdom) og krisearbeid
 • Veiledning/ rådgivning internt i BUK og i forhold til instanser utenfor BUK
 • Utstrakt tverrfaglig samarbeid innad i klinikken og utad med BUP poliklinikker og kommunale instanser 
 • Bidra i fagutvikling internt i avdelingen og BUK forøvrig

Kvalifikasjoner

  
 • Fortrinnsvis ferdig spesialist i Barne- og ungdomspsykiatri, men nesten ferdig spesialist er også velkommen til å søke 
 • Bred klinisk erfaring med barn og unge, fortrinnsvis fra det barnepsykiatriske feltet
 • Interesse for fagområdet psykisk helse i somatikken (konsultasjon/liaisonpsykiatri) og arbeid i krysningsfeltet pediatri/BUP

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner på tvers av faggrupper
 • Fleksibilitet og evne til nytenkning
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Ëvne til å bære komplekse prosesser i dialog og samarbeid med mange andre aktører
 • Trives i en hektisk hverdag
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Godt og vitalt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Faglig stimulerende og variert arbeid
 • Unik faglig posisjon i krysningsfeltet psykisk helse/ somatikk
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Gode velferdstilbud for ansatte f eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud  
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser og kort reisevei fra Oslo  

 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Trond Nordheim
Tittel: Konst. avdelingsleder
Telefon: 48137108
E-post: trond.nordheim@ahus.no
Navn: Betty Van Roy
Tittel: Overlege
Telefon: 67964108
E-post: betty.van.roy@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken, BUK avdeling psykisk helse
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen