Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Stavanger har 130 fastlegehjemler fordelt på 39 legekontor. Ved Tjensvoll legesenter er det nå ledig inntil 4 fastlegehjemler med §8.2–avtale. 
§8.2-avtalen følger av Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene ASA 4310, § 8-2. Kort forklart vil legen ved denne avtalen være selvstendig næringsdrivende, og avtalen regulerer kostnader ved drift som utføres av kommunen. 

Hjemlene har et minimum listetak er 800, og det tilbys oppstartsfinansiering tilsvarende 800 listepasienter. Det vil bli uttrekk fra eksisterende lister på ca 500-900 listepasienter ved oppstart. Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er inkludert i nasjonal ALIS-tilskuddsordning.

Stavanger kommune overtar driften av Tjensvoll legesenter fra 01.01.24. Kontorene skal da pusses opp til en lys og moderne standard. Etter en kort periode i midlertidige lokaler vil legesenteret flytte tilbake til nyoppussede og moderne lokaler på Tjensvoll. Senteret har store og lyse kontorer, med flott utsikt.

De øvrige ansatte er sykepleier og helsesekretærer med lang erfaring og høy kompetanse, og tar hånd om den daglige driften. Det er lett tilgang på kollektivtransport like utenfor døren, og mulighet for parkering. Legesenteret driftes av avdeling for kommunale legetjenester som er organisert i direktørområde Helse og velferd, med helsesjef som øverst medisinskfaglig ansvarlig.

Ta gjerne kontakt dersom du har interesse eller spørsmål om stillingen.  

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver inkluderer pasientbehandling som fastlege, veiledning av LIS3 i spesialisering for allmennmedisin, samt andre relevante oppgaver.  
 • Du vil ha et helhetlig legeansvar for pasienter på liste  
 • Du må være innstilt på å bidra aktivt med å forme et nytt legesenter.
 • Alle legene tilpliktes legevaktsordning i Ryfylke legevakt eller Stavanger legevakt  
 • Stillingen kan tillegges annet offentlig allmenlegearbeid inntil 20%   
Kvalifikasjoner
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger  
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon 
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til å starte med dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen. 
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges 
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål 
 • Politiattest må fremlegges før ansettelse  
 • Søker må ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse    
Personlige egenskaper
 • Du bidrar til gode relasjoner med kollegaer og samarbeidspartnere
 • Du har god arbeidskapasitet og er beslutningsdyktig  
 • Du er strukturert, selvstendig og målrettet  
 • Du er en pådriver for systematisk forbedrings- og utviklingsarbeid,  
 • Du bidrar med engasjement i et tverrfaglig miljø  
Vi tilbyr
 • Næringsdrift med § 8.2 avtale i nyoppussede og moderne lokaler 
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder.  
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg  
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin, kompensasjon for fravær i praksis ved obligatoriske kurs samt kompensasjon for kursavgift og praksisfravær for emnekurs for deg i ny ordning 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Åse Straumstøyl
Tittel: Seksjonssjef kommunale legetjenester
Telefon: 416 26 611
E-post: ase.straumstoyl@stavanger.kommune.no
Navn: Eli Fjeld Falnes
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 952 06 701
E-post: eli.fjeld.falnes@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Tjensvoll Legesenter
Tjensvolltorget 4
4021 STAVANGER