Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger, er en del av spesialisthelsetjenesten. Pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring er våre fire primære ansvarsområder.

Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger HF, er et av landets seks universitetssykehus. Sykehuset har over 7800 ansatte og betjener en befolkning på nærmere 370000 i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør. Stavanger universitetssjukehus har et bu​dsjett på 9,1 milliarder kroner i 2023 og eies av det regionale helseforetaket Helse Vest. ​Det bygges nytt sykehus som er planlagt ferdig i 2024.

Stavanger universitetssjukehus/Helse Stavanger HF søker avdelingssjef for Anestesiavdelingen. Avdelingssjefen rapporterer til klinikksjef Klinikk A og inngår i klinikkens ledergruppe.

Klinikk A består av Ortopedisk avdeling, Operasjonsavdelingen, Dagkirurgisk avdeling, Anestesiavdelingen og Intensivavdelingen. Anestesiavdelingen består av opp mot 60 leger og 70 sykepleiere.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

Avdelingssjef 

 • har ansvaret for faglig kvalitet, pasientsikkerhet, HMS, personalledelse og økonomiske resultater innen avdelingen.
 • definerer årlige mål som bidrar til oppnåelse av avdelingens og klinikkens overordnede mål og strategier.
 • inngår i klinikkens ledergruppe og skal bidra til at ledergruppen fungerer godt og kan ta de rette beslutninger. 
 • skal være pådriver for faglig utvikling, forskning, pasientsikkerhetsarbeid og HMS.
 • har ansvar for å videreutvikle tverrfaglig samarbeid mellom profesjonene, samt godt teamarbeid på alle nivåer.
 • skal være pådriver i utvikling av helhetlige og effektive pasientforløp i samarbeid med de kliniske avdelinger i klinikken og sykehuset.
 • skal legge til rette for å rekruttere og beholde riktig kompetanse og bidra til trivsel i seksjonene og postene.
 • skal sikre en åpenhetskultur, god avvikhåndtering og gjennomgang av skadesaker med henblikk på felles læring.
 • har arbeidsgiveransvar for avdelingens medarbeidere. Etter avtale med klinikksjefen kan avdelingssjefen arbeide inntil 20 % klinisk, men kan ikke delta i avdelingens vaktplan.
 • skal sikre god samhandling innen egen avdeling og på tvers i klinikken, herunder ivareta et godt og velfungerende samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning på minimum bachelor nivå.
 • Erfaring og dokumenterte resultater fra arbeid i helsevesenet.
 • Spesialisering eller mastergrad innenfor spesialisthelsetjenesten er ønskelig.
 • Klinisk ledererfaring eller annen relevant ledererfaring er ønskelig.
 • Vil bidra til å styrke fag, kompetanse og kvalitet i avdelingen.
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.

Personlige egenskaper

 • Interesse for å videreutvikle anestesiavdelingen i tråd med vedtatte retningslinjer og intensjoner.
 • Engasjement og interesse for helhetlig og pasientsentrert forløpstankegang og driftsinnsikt.
 • Evne til nytenkning og mot til å gjennomføre organisasjonsbygging i tråd med pasientsentrert forløpstankegang.
 • Kunne tenke utradisjonelt og profesjonsnøytralt og forstå nødvendigheten av oppgavedeling der det er faglig forsvarlig og i tråd med nyere internasjonale føringer på området.
 • Gode samarbeid- og kommunikasjonsevner.
 • Personlig og faglig tillitvekkende og trygg med naturlig autoritet/ rollefigur.
 • Evner å motivere kompetente medarbeidere og er en god relasjonsbygger.
 • Evne til helhetstenkning.
 • Evne til å kombinere driftsansvar med strategisk utviklingsarbeid.
 • Fleksibilitet, innsatsvilje og selvstendighet.
 • Forståelse for rollen som leder.
 • God gjennomføringsevne, integritet og engasjement.
 • Være lojal mot vedtatte beslutninger og bidra til måloppnåelse i tråd med foretakets målsetninger.
 • Personlig egnethet vil bli tungt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og spennende fagmiljøer.
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring.
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe.
 • Lønn etter avtale.

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Geir Lende
Tittel: Klinikksjef
Telefon: (+47) 47502294
Arbeidssted
Klinikk A / Anestesiavdelingen, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image