Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Fastlegehjemmel med § 8.2-avtale ved Forus og Gausel legesenter.

Stavanger har 130 fastlegehjemler fordelt på 39 legekontor. Ved Forus og Gausel legesenter er det nå ledig 4 fastlegehjemler med §8.2-avtale. §8.2-avtalen følger av Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene ASA 4310, § 8-2. Legen vil ved denne avtalen være selvstendig næringsdrivende, og avtalen regulerer kostnader ved drift som utføres av kommunen.  

Hjemlene er i utgangspunktet null-hjemler, med noe forflytning av listeplasser fra uttrekk av etablerte lister. Hjemlene tildeles av Stavanger kommune. Minimum listetak er 800, og det tilbys oppstartsfinansiering tilsvarende 800 listepasienter.
Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er inkludert i nasjonal ALIS-tilskuddsordning.

Legesenteret er nyopprettet med lyse og oppussede lokaler i Gullspennetunet 1. Det er lett tilgang på kollektivtransport like utenfor døren, og gode mulighet for parkering. To kommunalt ansatte sykepleiere og en helsesekretær vil sørger for den daglige driften ved legesenteret. Legesenteret er underlagt avdeling for kommunale legetjenester som er organisert i direktørområde Helse og velferd, med helsesjef som øverst medisinskfaglig ansvarlig. Kommunale legetjenester består for øvrig av andre kommunale legekontor, Ryfylke legevakt, sykehjemslegetjenesten, samt Smittevern og vaksinasjonstjenesten.  

Du er velkommen til å ta kontakt dersom du har spørsmål om stillingen.  
     
Arbeidsoppgaver
 • Helhetlig legeansvar for pasienter på liste 
 • Pasientbehandling som fastlege
 • Veiledning av LIS3 i spesialisering i allmennmedisin 
 • Alle legene tilpliktes legevaktsordning i Ryfylke legevakt eller Stavanger legevakt  
 • Stillingen kan tillegges annet offentlig allmenlegearbeid  i inntil 20% stilling
Kvalifikasjoner
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger  
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon 
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til å starte med dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges 
 • Politiattest må fremlegges før ansettelse  
 • Søker må ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse    
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper
 • Du er engasjert og bidrar til gode relasjoner med kollegaer og samarbeidspartnere, samt med å bygge opp et godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima  
 • Du har god arbeidskapasitet og er beslutningsdyktig  
 • Du er strukturert, selvstendig og målrettet  
 • Du er en pådriver for systematisk forbedrings- og utviklingsarbeid  
 • Du bidrar med engasjement i et tverrfaglig miljø  
Vi tilbyr
 • Næringsdrift med § 8.2-avtale i nyoppussete lokaler 
 • Stavanger komme er registrert utdanningsvirksomhet og tilbyr ALIS avtaler. Dette innebærer blant annet utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin, kompensasjon for fravær i praksis ved obligatoriske kurs samt kompensasjon for kursavgift og praksisfravær for emnekurs
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet   i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Gunn Birkeland Johnsen
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 46 94 37 84
E-post: gunn.birkeland.johnsen@stavanger.kommune.no
Navn: Eli Fjeld Falnes
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 952 06 701
E-post: eli.fjeld.falnes@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Forus og Gausel legesenter
Gullspennetunet 1
4032 STAVANGER