Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Nevrologisk seksjon har ledig inntil tre årsvikariat for LIS3 i nevrologi. 

Det eine vikariatet er ledig frå 1. januar - 24 og dei to andre frå mars/april.

Nevrologisk seksjon er ein del av avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering, ANRR.

Hovudoppgåva er å yte spesialisthelseteneste til pasientar med nevrologiske sjukdomar. Vi har sengepost, slageining, poliklinikk med laboratorium for klinisk nevrofysiologi, EEG-laboratorium og fagsjukepleiarar innan epilepsi, parkinson, slag, hjernekreft og MS. Sengepost og poliklinikk ligg samlokalisert. 

Nevrologisk avdeling i Helse Førde har fagavtale med nevrologisk og nevrokirurgisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus for deler av spesialiseringsforløpet.

Vi har fokus på å ha eit godt arbeidsmiljø, spesielt med tanke på samarbeid mellom kollegaer, andre yrkesgrupper i seksjonen, samt med andre avdelingar. Alle LIS i Helse Førde har tilbud om gruppeveiledning på tvers av avdelingar.

Det er også aktuelt å tilsette medisinstudentar med lisens i periodar.

Vi ser fram til å motta søknad frå deg!

Arbeidsoppgåver

 • LIS følger 7-delt vaktplan. Tilstedevakt.
 • Som LIS på vår avdeling vil du delta i arbeid på post, ha poliklinikk og delta i tverrfaglig samarbeid. Du vil få undervisning og rettleiing etter oppsett plan.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg 
 • Søkjarar utanfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg.
 • Relevant sjukehuserfaring og kjennskap til DIPS er ønskjeleg

Personlege eigenskapar

 • Motivert, lærevillig og interessert i fagfeltet
 • Bidreg positivt til eit godt fagleg og kollegialt arbeidsmiljø
 • Har gode samarbeidsevner, er arbeidsvilleg og initiativrik

Vi tilbyr

 • Ein spennande og utfordrande jobb
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Rekrutteringstillegg kr 25.000,-
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø

Mangfoldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktpersoner
Navn: Stig Erik Hegrestad
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: (+47) 578 39 353
Navn: Anne Marit Sølvberg Rygg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: (+47) 958 25 538
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologisk seksjon, Helse Førde
Svanehaugvegen 2
6812 Førde
Søk på stillingen