Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen er det ledig 1-års vikariat i 50% stilling for A-LIS

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Spesialisert poliklinikk, Enhet for rus og psykiatri, Poliklinikken Raskere tilbake, Enhet for Psykiske helsetjenester i somatikken, Enhet for kunnskapsutvikling, samt Akutt- og Allmennpsykiatriske døgnenheter.

Vi søker etter ALIS til en spennende stilling i krysningen mellom psykiatri og somatikk. Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken er en psykisk helsetjeneste ved det somatiske sykehuset på Steinerud. Vår enhet er organisert under Voksenpsykiatrisk avd. Vinderen, men holder til på Steinerud, i den somatiske delen av Diakonhjemmet sykehus. Enheten har 7 stillinger; leder, psykiater, psykiatrisk sykepleier og psykolog/psykologspesialister. Enheten søker en A-LIS til godkjent fordypningspraksis. Fordypningstjeneste ved enheten vil by på spennende utfordringer i krysningsfeltet mellom psykiatri og somatikk. Stillingen er uten vakt-turnus.

Enheten har to tjenester:
1) Akutt-tjeneste/CL-tjeneste som er bemannet med to personer (psykiater + psyk. sykepleier eller A-LIS) i vanlig arbeidstid. Arbeidet er rettet mot pasienter innlagt i somatisk sykehus, med vurdering av selvmordsfare, alvorlig psykisk lidelse, intox, krisereaksjoner, samtykkekompetanse, medikamentvurderinger, råd om tvangsbehandling, angst, depresjon. Vi har ca 800 konsultasjoner i året.

2) Helsepsykologisk poliklinisk tjeneste som tar imot pasienter som er rettighetsvurdert ved somatisk avdeling og henvist av lege på sykehuset. Det er pasienter som trenger hjelp til å mestre sykdom eller behandlingen den krever og/eller som har psykiske plager knyttet til somatisk sykdom.  Pasientene har gjerne utfordringer knyttet til angst, depresjon, utmattelse, smerter, søvnproblemer, krisereaksjoner eller familieproblematikk. Vi driver også utstrakt veiledning, undervisning og fagutvikling. Den polikliniske tjenesten har ca 2.300 konsultasjoner i året.

Som A-LIS vil arbeidsoppgavene i hovedsak foregå i enhetens akutt-tjeneste:
•  Vurdering av psykisk helse hos pasienter innlagt i somatisk sengepost
•  Anbefaling av tiltak knyttet til psykisk helse for pasienter innlagt ved somatisk sengepost
 
A-LIS jobber tett opp mot erfaren overlege i psykiatri og er tett på arbeidet i de somatiske avdelingene, med svært varierte problemstillinger. Som del av teamet vil A-LIS også kunne bli involvert i den helsepsykologiske tjenesten, hovedsakelig som konsulent i enkeltsaker.

Kjennskap til VPA og bydelen sine tilbud, personlig egnethet, selvstendighet, og gode samarbeidsevner vil bli tillagt stor vekt.

Tjenesten er godkjent som fordypningstjeneste for spesialiteten psykiatri, og en godt egnet tjeneste for A-LIS.

Stillingen er ledig fra 15.11.23.

Kvalifikasjoner
  • Søkere må beherske ett av de skandinaviske språkene muntlig og skriftlig
  • Godkjent turnus eller LIS 1
  • Grunnleggende datakunnskaper
  • Personlig egnethet 

Vi tilbyr
  • Godkjent som sykehuspraksis for leger i allmennlegespesialisering
  • Ukentlig klinisk veiledning
  • Omfattende teoretisk utdanningsprogram
  • Internt undervisningsopplegg innen ulike fordypningsområder
  • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
  • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud.

På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober, kantine og treningssenter.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Nina Lang
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 906 41 383
Navn: Asgeir Bragason
Tittel: Overlege
Telefon: 906 03 403
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO