Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen er det ledig 1 vikariat med 6 mnd varighet for A-LIS i spesialisering i første omgang ved Akuttpsykiatrisk døgnenhet.

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en fagutvikling- og forskningsenhet og en enhet for administrasjon og økonomi. Avdelingen drifter både døgntilbud og polikliniske-/ambulante tjenester, med både DPS og sykehusfunksjon. Avdelingen kjennetegnes av et aktivt og inspirerende fagmiljø, med høy innsats og gode muligheter til å delta i fagutvikling og forskning.

Voksenpsykiatrisk avdeling inngår i Klinikk psykisk helse og rus sammen med BUP Vest, Alderspsykiatrisk avdeling og Senter for psykofarmakologi. I tillegg til klinisk virksomhet har avdelingen forskningsaktivitet i samarbeid med bla UiO.

Avdelingen er godkjent for alle 5 år av spesialistutdanningen i psykiatri etter gammel ordning, og dekker hele LIS 3 utdanningen etter ny ordning. Denne stillingen er for A-LIS i spesialisering.

Enhetene er organisert i tverrfaglig team.

Stillingen inngår i 13 delt vaktturnus på døgnenhetene med tilstedevakt.            
Stillingen er ledig fra  jan. 2024.

Kvalifikasjoner
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Turnus/LIS 1
 • Vi vektlegger gode samarbeidsevner og personlig egnethet
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Positivt engasjement og god arbeidskapasitet
 • Norsk autorisasjon
 • Grunnleggende datakunnskaper
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke
uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi tilbyr
 • Godkjent som sykehuspraksis for leger i allmennlegespesialisering
 • Ukentlig klinisk veiledning
 • Omfattende teoretisk utdanningsprogram
 • Internt undervisningsopplegg innen ulike fordypningsområder
 • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Diakonhjemmet sykehus ligger i nærheten av Majorstuen, med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober, treningssenter og kantine.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter.

Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 
Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Wenche Tveit
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22 02 98 00 / 941 77 292
Navn: Vidar Tran
Tittel: Overlege
Telefon: 22 02 98 00
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO