Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig fast stilling for lege i spesialisering i generell kirurgi ved Urologisk legeseksjon, Avdeling for urologi, endokrin- og plastikkirurgi.

Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til at vår visjon om å gi den beste pasientbehandlingen virkeliggjøres? Da oppfordrer vi deg til å lese videre!

LIS i generell kirurgi vil inngå i kirurgisk primærvakt og rotere mellom urologisk, hjerte-, lunge- og karkirurgisk, bryst- og endokirurgisk og gastrokirurgisk fagfelt.

Avdeling for urologi, endokrin og plastikkirurgi inngår i klinikk for kirurgi, kreft og kvinnehelse (K3K). Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik og har ansvar for hoveddelen av bløtkirurgi og kreftkirurgi, fødselsomsorg og gynekologi, samt strålebehandling og medikamentell og lindrende behandling. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN.

Avdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå. Derfor har utdanningen av legespesialister spesielt fokus på opplæring i pasientforløp og pasientsentrerte helsetjenester basert på kunnskapsbasert, moderne diagnostikk og behandling.

Det stilles tydelige krav om aktiv deltagelse for å nå utdanningsmålene.

Kirurgien i UNN er funksjonsfordelt på de tre sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik. Noe av utdanningen vil derfor bli gitt i de kirurgiske avdelingene i Harstad og/eller Narvik. Se også utdanningsplaner på vår hjemmeside.

Begynnerdato: Snarest eller etter avtale.       

Arbeidssted fase 1 - Spesialistutdanningen ved UNN HF

Arbeidssted fase 2 - Etter fullført spesialisering vil fast stilling bli omgjort til stilling som legespesialist ved avdeling i henhold til godkjent spesialitet ved UNN Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstue
 • bidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløp
 • bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • delta i forskning
 • delta i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • kunnskap om rammebetingelsene for spesialisthelsetjenesten
 • beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du har høy motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.
 • Du identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlag.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter, pårørende og medarbeidere.
 • Du er innovativ og utviklingsorientert.
 • Du er ambisiøs på egne og institusjonens vegne.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.
 • Vi ønsker nye medarbeidere som er motivert for å jobbe lenge i UNN.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • en solid utdanning med tydelige krav og forventningen
 • veileder under spesialistutdanningen
 • et stimulerende arbeidsmiljø i en avdeling med høy fagkompetanse, sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • faglig og personlig utvikling
 • bruk av moderne utstyr i pasientbehandlingen
 • godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Ann Harriet Konradsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 77628468
E-post: Ann.Harriet.Konradsen@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø