Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Sykehjemslegene i Asker kommune er organisert i avdeling Legetjenester og inngår i virksomheten Helse, Rehabilitering og Mestring. Sykehjemslegene er fordelt på 6 bo og omsorgssentre med ulike typer plasser: Søndre Borgen/KAD, Solgården, Hurum, Gullhella, Nesbru og Bråset. Legene er tilstede på dagtid mandag – fredag. Kveld og helg benyttes legevakt.
Det er felles fagforum for sykehjemslegene og samarbeid med spesialisthelsetjenesten innen palliativ behandling, med mulighet for hospitering. Leger i spesialisering (ALIS) har utdanningsplan, veiledning og supervisjon jfr ny spesialistforskrift.

Stillingen (100% fast) er lokalisert på Bråset Bo- og omsorgssenter. Det kan bli mulighet for å flyttes til andre sykehjem i Asker kommune.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk oppfølging av kronisk og akutt sykdom hos beboerne ved bo- og omsorgssentrene.
 • Individrettet oppfølging som årskontroller, pårørendesamtaler, diagnostikk og behandling.
 • Journalføring i henhold til lovverk.
 • Veiledning til øvrige faggrupper, LIS 1, medisinstudent.
 • Aktiv bidragsyter i tverrfaglig arbeid.
 • Ta del i utvikling av legetjenesten i sykehjem og utvikling av tjenesten.
 • Være med på å skape gode relasjoner til våre brukere, kollegaer og samarbeidspartnere
 • Andre kommunale legeoppgaver ved behov 
 • Bidra til å levere Asker kommunes kvalitetsreform «Leve hele livet»
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnus/LIS1-tjeneste
 • Søker må ha spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller være under spesialisering i allmennmedisin. Annen relevant spesialitet er også aktuell.
 • Ønskelig med erfaring innen sykehjemsmedisin
 • Ønskelig med erfaring med Gerica eller tilsvarende EPJ
 • Gode norsk-kunnskaper både skriftlig og muntlig. Om man ikke har norsk som morsmål er det krav om språknivå tilsvarende B2
Personlige egenskaper
 • God på internt og eksternt samarbeid, herunder dialog med brukere og pårørende
 • Forståelse for sykehjemsmedisin 
 • Gode samarbeidsevner
 • Arbeider godt både selvstendig og i team 
 • Nøyaktig og strukturert
 • God arbeidskapasitet, er målrettet og beslutningsdyktig
 • Ønske om å bidra faglig og personlig med engasjement i et tverrfaglig miljø.
 • Gode evner til å kommunisere med mennesker i en vanskelig situasjon
 • Er fleksibel
Vi tilbyr
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode lærings- og utviklingsmuligheter
 • Et godt fag- og arbeidsmiljø, engasjerte kollegaer
 • Mulighet til å gjennomføre spesialisering i allmennmedisin
 • Lønn etter gjeldende avtale og kvalifikasjoner
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen.

Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 96 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.
 
Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jens Christian Küenzlen
Tittel: Medisinsk Faglig rådgiver
Telefon: 90162974
E-post: Jens.Christian.Kuenzlen@asker.kommune.no
Navn: Mona Olsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: mona.elisabet.olsen@asker.kommune.no
E-post: 41469437
Arbeidssted
Bråset
Bråsetveien 21 A
3440 RØYKEN