Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig fast 100% stilling som lege ved flyktninghelsetjenesten og Tromsø vaksinasjonskontor.

Stillingen er tiltenkt 80 % til flyktninger og 20 % til vaksinasjonskontoret. I og med at flyktninghelsetjenesten er en dynamisk behovsbasert tjeneste alt etter hvor mange flyktninger kommunen tar imot kan arbeidsområdene bli endret.

Flyktninghelsetjenesten følger opp nylig bosatte flyktninger og familiegjenforente med helsetjenester den første tiden de bor i kommunen. Legekonsultasjon inngår som en fast del av helseoppfølgingen i oppstartsfasen inntil fastlege er tildelt.

Tromsø vaksinasjonskontor er samlokalisert med flyktninghelsetjenesten og tilbyr blant annet reisevaksiner, influensavaksiner og korona-vaksine. Som lege hos oss vil du ha det medisinske ansvaret for reisevaksineringen. Oppgaver innen smittevern som ligger til vaksinasjonskontoret utøves i samarbeid med kommunens smittevernlege.

Arbeidsoppgaver
 • Helsehjelp, behandling og oppfølging av flyktninger/familiegjenforente inntil de har fått fastlege.
 • Utreding og henvisning videre til andre deler av tjenesteapparatet.
 • Tett samarbeid med andre ansatt i flyktninghelsetjenesten og øvrige helsetjenester på kommunalt og spesialisthelsetjenestenivå.
 • Internkontroll/oppfølging av tjenester tilknyttet vaksinasjonskontoret.

Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege.
 • Erfaring i allmennmedisin evt. spesialist- Kommunen vil legger til rette for ALIS løp dersom ikke spesialist.
 • God norsk fremstillingsevne skriftlig og muntlig.
 • Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper
 • Selvstendig og fleksibel.
 • Interessert og aktiv i faglig utvikling.
 • Det vil bli lagt vekt på gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt personlig egnethet.

Annet
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. 
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Helga Marie Bjerke
Tittel: Avdelingsleder - Flyktninghelsetjenesten og Vaksinasjonskontoret
Telefon: 90765715
E-post: helga.marie.bjerke@tromso.kommune.no
Navn: Grace Olakunle
Tittel: Personalkonsulent- Allmennlegetjenesten
Telefon: 90862593
E-post: grace.funmilayo.olakunle@tromso.kommune.no
Arbeidssted
Søndre Tollbodgate 7
9008 TROMSØ