Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

CFS/ME-Senteret består av poliklinikk, to heldøgnssenger integrert i Rehab sengepost som er tverrfaglig koordinert. Det har sitt oppdrag å sørge for at tilbudet til CFS/ME-pasienter er adekvat med hensyn til diagnostikk, behandling, tilbud om regional poliklinikk, ambulant team, kompetanseoverføring til kommunene og lærings- og mestringskurs. I tillegg fikk de i 2012 status som Nasjonal kompetansetjeneste i samarbeid med CFS/ME ved avdeling for barn på Rikshopitalet. Det tverrfaglige teamet består av lege, psykolog, ergoterapeut, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, sosionom og sykepleier.
Stillingen kan eventuelt deles i mindre stillingsprosent. Ønsket startdato 01.01.24.

Norsk autorisasjon og attester må vedlegges.

Vi ønsker ikke kontakt med rekrutteringsbyråer!

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå i utredning og vurdering av pasienter med mistanke om CFS/ME, hjemmebesøk i forbindelse med ambulant team, kompetanseoverføring og pasient/pårørendeopplæring. Stillingen gir også mulighet for rotasjon og bakvakt ved Indremedisinsk avdeling Ullevål. Arbeidsoppgavene kan endres underveis.

Kvalifikasjoner

 • For stillingen kreves det norsk spesialistgodkjenning i relevant spesialitet
 • Vi søker etter spesialist innen relevante indremedisinske fagfelt vi ikke innehar i dag, gjerne med forskningskompetanse og doktorgrad
 • Gjerne erfaring fra fagfeltet
 • Må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Interesse for fagfeltet
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Trives med å jobbe tverrfaglig
 • Løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Fast stilling med oppstart 01.01.2024.
 • Et spennende tverrfaglig arbeidsmiljø, fagmøter, undervisning og fokus på forskning
 • Stillingsbrøk kan diskuteres
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Nina Bjørgill Tallaksen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 23015990
Arbeidssted
CFS/ME-senteret, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus HF
Trondheimsveien 232
0586 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image