Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, Senter for psykisk helse og rus, søker vi lege i spesialisering (LIS 2/3) til en fast 100%-stilling.

Tiltredelse etter avtale.

Senter for psykisk helse og rus i Mo i Rana er organisert som et distriktspsykiatrisk senter (DPS) ved Helgelandssykehuset HF. Ved siden av VOP , omfatter vårt DPS Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), Habiliteringsteam, Døgnavdeling/Ambulant akutteam og Rusavdeling med tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser og TSB poliklinikk. 

Døgnavdelingen sammen med Ambulant akutteam har krise/akuttansvar for hele Helgeland det vil si totalt 78 000 innbyggere. Avdelingen tilbyr i tillegg ECT behandling for Helgeland. Avdelingen drives som en åpen akuttavdeling, og inngår som ett av flere tilbud i voksenpsykiatrien ved Psykiatrisk senter. Som LIS inngår du som en del av behandlerstaben ved avdelingen. Døgnavdelingen/AAT er godkjent som utdanningsavdeling innen voksenpsykiatrien. 

VOP Mo i Rana er en allmennpsykiatrisk poliklinikk som driver utredning og behandling av voksne over 18 år. Arbeidsområdet er spennende og variert og omfatter både selvstendig arbeid og team-arbeid. Vårt opptaksområde består av fire kommuner på Helgeland; Rana, Hemnes, Nesna og Rødøy. Avdelingen er tverrfaglig sammensatt og består i dag av 23 behandlerstillinger. VOP er delt inn i tre tverrfaglig team, som alle ledes av  spesialist i psykiatri/psykologi. Avdelingen har fire overleger, tre leger i spesialisering, psykologspesialister/psykologer, psykiatriske sykepleiere/kliniske spesialister, kliniske sosionomer, spesialvernepleier samt klinisk pedagog. VOP er godkjent som utdanningsavdeling innenfor voksenpsykiatri. 

Mo i Rana by huser rundt 26 000 innbyggere og ligger mellom fjord og fjell sør for Saltfjellet og Polarsirkelen. Omkranset av vakker natur, er byen et godt utgangspunkt for naturopplevelser til fjells eller havs. Mo i Rana fremstår i dag som et handelssentrum på Helgeland. Nordland Teater er lokalisert i Mo i Rana, og ulike festivaler og konserter gir mulighet for et variert kulturliv.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, medisinsk vurdering, diagnostisering og behandling av psykisk lidelse og ruslidelser hos voksne
 • Samarbeid med annet helsepersonell ved avdelingen, senteret, øvrig spesialisthelsetjeneste og førstelinjetjenesten
 • Delta i faglig utviklingsarbeid, undervisning og planlegging
 • Bistå andre avdelinger ved senteret ved behov
 • Ambulant virksomhet ved behov
 • Det er vaktordning på senteret som LIS deltar i 

Kvalifikasjoner

 • Fullført medisinstudium og turnustjeneste/LIS-1
 • Du bør ha klinisk kompetanse relatert til utredning, vurdering og behandling av pasienter innenfor psykisk helsevern
 • Du bør ha erfaring med allmenpsykiatriske problemstillinger
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du har engasjement og ansvarsbevissthet for pasientgruppen og fagfeltet
 • Du har gode evner til selvstendig arbeid og teamarbeid
 • Du har gode kommunikasjonsevner 
 • Du er strukturert, løsningsorientert og målbevisst
 • Du har evne til å skape gode relasjoner og godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Spennende faglig fellesskap med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Klinisk veiledning lokalt ved DPS-et og mulighet for psykoterapiveiledning via Nordlandssykehuset i Bodø
 • Internundervisning og undervisning fra Nordlandssykehuset via telematikk
 • God tilrettelegging for spesialistforløp
 • Lønns- og ansettelsesvilkår etter gjeldende avtale
 • Foretaket har avtale om IA (Inkluderende arbeidsliv)
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Ole Konrad Thomassen
Tittel: Enhetsleder Døgnavdelingen/AAT
Telefon: 91589455
E-post: ole.konrad.thomassen@helgelandssykehuset.no
Navn: Ørjan Svenøy
Tittel: Enhetsleder VOP
Telefon: 99005220
E-post: orjan.svenoy@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Senter for psykisk helse og rus, Mo i Rana, Helgelandssykehuset HF
Sjøforsgata 36
8613 Mo i Rana
Søk på stillingen