Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Er du nytenkende, faglig engasjert og kunne tenke deg å bli en sentral del av vårt helselederteam?

Kommuneoverlegen er kommunenes øverste medisinskfaglige rådgiver.  Den som ansettes vil være helt sentral i utviklingen av det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.

Vår kommuneoverlege slutter etter 26 år som lege i Nesna kommune, og vi søker hans etterfølger. 

Nesna kommune har to fastlegehjemler og en stilling for LIS1-lege.
Den som ansettes vil få et særlig leder- /koordineringsansvar.
Nåværende stillingsinnehaver har en 50 % kommunal stilling som kommuneoverlege og 50 % fastlegeavtale med privat praksis. Vi er åpne for å tenke ulike kombinasjoner både med tanke på stilling og stillingsstørrelse, som for eksempel fastlønn med eller uten incentivdel i allmennpraksis, eller selvstendig næringsdrift.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig rådgivning og veiledning
 • Fastlegeliste med listetak på 750 pasienter
 • 3-delt kommunal legevakt, vaktklasse 1
 • Overordnet ansvar for miljørettet helsevern og smittevern
 • En sentral rolle i kommunenes beredskapsarbeid
 • Rådgiver i spørsmål knyttet til folkehelse, helseovervåkning og helseopplysningsarbeid
 • Myndighetsoppgaver etter Lov om psykisk helsevern
 • Bidra til fagutvikling og samarbeid på tvers av tjenester og nivå
 • Faglig oppfølging av utdanningsstillinger
Det tas forbehold om endringer i arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav
 • Du må være offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig må kunne dokumenteres
 • Godkjent politiattest må kunne fremlegges ved ansettelse i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven
 • Krav om førerkort klasse B
Det er ønskelig at søker er spesialist i samfunnsmedisin og/eller allmennmedisin, men andre autoriserte leger oppfordres også til å søke. Det vil bli lagt til rette for, og dekket utgifter til, eventuell spesialisering i samfunnsmedisin. 

Vi ser etter deg som har/er:
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Interesse og engasjement for samfunnsmedisin
 • Evne til å tenke helhetlig, forebyggende og tverrfaglig
 • Fleksibel og opptatt av endrings- og utviklingsarbeid
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
 
Vi tilbyr
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og mulighet til å bli med å videreutvikle et spennende samarbeid og fagmiljø på tvers av kommuner
 • Kontor i nye, moderne lokaler som er samlokalisert med kommunens sykehjem og hjemmetjeneste
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
 • Godt arbeidsmiljø i et inkluderende og raust nærmiljø
 • Lønn etter avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Nesna kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ilkka Maapalo
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 75067210
Navn: Gro Solbakken
Tittel: Kommunalleder helse- og omsorg
Telefon: 47614979
Arbeidssted
Havnevegen 18
8700 NESNA