Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Overlege i plastikkirurgi, Kirurgisk divisjon, Plastikkirurgisk seksjon

Vi har nå ledig 1 vikariat med mulighet for forlengelse til fast stilling som overlege i plastikkirurgi.

Aktiviteten er i stor grad brystrekonstruksjoner etter kreftbehandling, kirurgisk behandling av hudkreft i hode/halsregionen, behandling av malignt melanom med sentinel node, postbariatrisk kirurgi, andre generelle plastikkirurgiske inngrep som f eks brystreduksjoner, gynekomasti og rekonstruktiv kirurgi i samarbeid med andre avdelinger.

Vi har nylig fått nye lokaler til vår poliklinikk og det planlegges gradvis økt aktivitet med mål å kunne gi det tilbud av plastikkirurgisk behandling som er naturlig for Ahus med et befolkningsgrunnlag på opp mot 600.000 innbyggere.

Vi søker en overlege i 100 % stilling. Oppstart etter avtale. 


Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Dagarbeid mandag-fredag med enkelte hjemmevakter. 

Dagkirurgi, poliklinikk, operasjonspoliklinikk, større operasjoner.

Deltagelse på MDT-møte.

Kvalifikasjoner

  • Godkjenning som spesialist i plastikkirurgi, eller LIS som er i ferd med å bli ferdig spesialist. 

Personlige egenskaper

Vi søker en person som vil passe i vårt team og som vil ha god kjemi med øvrige ansatte. 

Vi ønsker at personen har god karakter, er kompetent og er på tilbudssiden. God samarbeidsevne. 

Vi tilbyr

Sentral beliggenhet.

Gode velferdstilbud for ansatte.

Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.

Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Martina Moss
Tittel: Seksjonsleder
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk divisjon, Seksjon plastkirurgi leger
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen