Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Sykehuset Innlandet er et av Norges største og mest komplekse helseforetak. Stabsområde Helse har det strategiske ansvaret for medisinsk og helsefaglig utvikling i foretaket.
 
Assisterende direktør medisin og helsefag rapporterer til direktør medisin og helsefag og vil være hennes stedfortreder.
 
Sykehuset Innlandet står foran spennende og utfordrende utviklingsprosesser i årene fremover. Digitale løsninger er viktige verktøy i arbeidet med å utvikle tjenester etter klinikeres behov, for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet og å forenkle hverdagen.
 
Vi søker deg som er erfaren kliniker med en ekstra motivasjon til å jobbe med å forbedre arbeidsprosesser og påvirke klinisk fagutvikling og tverrfaglig samarbeid, med hovedvekt på legemiddelområdet og kliniske teknologiløsninger. Du er helhetstenkende og har et fremtidsrettet syn på utviklingen av helsetjenesten og interesserer deg for nye konsepter og nye måter å jobbe på.
 
Som assisterende direktør medisin og helsefag vil du arbeide i nært samarbeid med ledere og medarbeidere på alle nivå i organisasjonen og representere foretaket utad overfor en rekke eksterne samarbeidspartnere. Noe reisevirksomhet må påregnes, og søker må disponere egen bil.

Du kjenner deg igjen i våre verdier  Kvalitet - Trygghet - Respekt

Arbeidsoppgaver
 • Stabsområde helse består av seks avdelinger. Dine oppgaver vil involvere samarbeid med alle avdelingene
 • Deltakelse i regionale styringsgrupper og systemeiermøter innen klinisk IKT
 • Lede og delta i teknologiprosjekter i SI, og sikre samhandling mellom utviklingen av teknologi, pasientforløp og
  nye måter å jobbe på
 • Bidra til utredning og utvikling av tilgjengelig teknologi til det beste for pasienten og for ansatte
 • Medisinsk og strategisk ansvar for legemiddelområdet i SI på vegne av direktør medisin og helsefag
 • Lede arbeidet med å samle ulike aktører innen legemiddelområdet og aktiviteter knyttet til dette, samt bidra til utvikling av nye arbeidsprosesser
 • Delta i ulike råd og utvalg knyttet til legemiddelområdet lokalt og regionalt
 • Delta i regionalt og lokalt nettverk for persontilpasset medisin
 • Bistå med medisinske vurderinger i utvikling av oppgavedeling mellom klinisk personell og andre støttefunksjoner
 • Delta i arbeidet med utvikling av ny sykehusstruktur
 • Lede og bistå i løpende oppdrag for stabsområde Helse 
 • Stedfortreder for direktør medisin og helsefag 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Minimum fem års erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Ønskelig med erfaring fra prosess- eller prosjektarbeid, prosjektledelse
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 
Personlige egenskaper
 • Evne til å bygge relasjoner. Jobber godt i team
 • Evne til å tenke nytt, være kreativ og løsningsorientert
 • Selvstendig, analytisk og systematisk   
 • Gjennomføringskraft
 • Er nysgjerrig, åpen og inkluderende
 • Ved ansettelsen vil det bli lagt vesentlig vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr
 • Intern lederopplæring, lederutviklingsprogram og deltagelse i nettverksgruppe for ledere
 • Faglig utvikling i utøvelsen av arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Offentlig tjenestepensjon og andre personalgoder gjennom KLP
 • Muligheter for å bidra til utforming av ny sykehusstruktur og Mjøssykehuset
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Ellen Henriette Pettersen
Tittel: Direktør medisin og helsefag
Telefon: 95891994
Navn: Kristin Kolloen
Tittel: Konst. avdelingssjef
Telefon: Telefon:99552882
Arbeidssted
Furnesvegen 26
2380 BRUMUNDDAL